A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8311790. látogatója

Budapest

2008. március 12.,

szerda


 

41. szám


 

Ára: 680,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2008: VI. tv.
A kulturális kifejezések sokszínűségének védelméről és előmozdításáról szóló, Párizsban 2005. év október hó 20. napján elfogadott UNESCO egyezmény kihirdetéséről
1976
20/2008. (III. 12.) OGY h.
A Hungária Televízió Közalapítvány Kuratóriuma Elnöksége, valamint a Hungária Televízió Közalapítvány Ellenőrző Testülete tisztségviselőinek és tagjainak választásáról
1996
21/2008. (III. 12.) OGY h.
Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 14/2006. (V. 31.) OGY határozat módosításáról
1996
22/2008. (III. 12.) OGY h.
A területi és az országos kisebbségi önkormányzati képviselők 2007. március 4-én megtartott választásáról szóló – az Országos Választási Bizottság által benyújtott – beszámoló elfogadásáról
1997
23/2008. (III. 12.) OGY h.
A Fogyasztóvédelmi eseti bizottság tevékenységéről szóló jelentés elfogadásáról és a fogyasztóvédelmet érintő intézkedésekről
1997
24/2008. (III. 12.) OGY h.
Az állami intézményeknek és szervezeteknek az „Együtt Egymásért, Egy-másért Alapítvány” működésével kapcsolatos korrupciógyanús ügyekben való részvételének körülményeit és az „Együtt Egymásért, Egy-másért Alapítvány” működésének nemzetbiztonsági kockázatát vizsgáló bizottság tevékenységéről szóló jelentés elfogadásáról és a vizsgálat során megállapított szükséges intézkedésekről
1998
1015/2008. (III. 12.) Korm. h.
A Széchenyi Kártya Program folytatásának feltételeiről
1999
10/2008. (III. 12.) ME h.
Szakállamtitkár megbízatásának megszűnéséről
1999
14/2008. (III. 12.) KüM h.
A Magyar Köztársaság és az Azerbajdzsán Köztársaság között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló, Bakuban, 2007. május 18-án aláírt Megállapodás kihirdetéséről szóló 2007. évi CVIII. törvény 2–3.§-a hatálybalépéséről
2000
 
A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. közleménye a Nemzeti Földalapba tartozó földterületek értékesítési szabályzatának kibocsátásáról
2000
 
A Központi Statisztikai Hivatal tájékoztatója néhány fontosabb, 2007. évre vonatkozó adatról
20

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2023.05.29.