A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8311918. látogatója

Budapest

2008. január 11.,

péntek


 

4. szám


 

Ára: 2830,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
3/2008. (I. 11.) EüM r.
A kozmetikai termékek biztonságosságáról, gyártási, forgalmazási feltételeiről és közegészségügyi ellenőrzéséről szóló 40/2001. (XI. 23.) EüM rendelet módosításáról
55
3/2008. (I. 11.) FVM r.
A szőlőtermelési potenciálra, a szőlőültetvények szerkezetátalakítására és -átállítására vonatkozó szabályozásról szóló 7/2007. (I.30.) FVM rendelet módosításáról
71
1/2008. (I. 11.) KvVM r.
Az állami tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg az állami tulajdonú közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjakról szóló 47/1999. (XII. 28.) KHVM rendelet módosításáról
82
1/2008. (I. 11.) ÖTM r.
Az Európai Közösségi jog hatálya alá tartozó, feltétel nélkül elismerésre kerülő okleveles építészmérnöki oklevelek megnevezéséről és az ezen okiratok birtokosaival azonos jogállású személyek köréről
86
2/2008. (I. 11.) ÖTM–PM e. r.
A 2007–2013 időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának általános eljárási szabályairól szóló 16/2006. (XII. 28.) MeHVM–PM együttes rendelet módosításáról
3/2008. (I. 11.) ÖTM r.
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a belügyminiszter ágazati irányítása alá tartozó szerveknél történő végrehajtásáról szóló 62/1997. (XI. 7.) BM rendelet módosításáról
106
1/2008. (I. 11.) AB h.
Az Alkotmánybíróság határozata
115
3/2008. (I. 11.) KüM h.
A Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a közös államhatáron lévő közúti határhidak és határút-szakaszok üzemeltetéséről, fenntartásáról és rekonstrukciójáról szóló, Pozsonyban, 2007. június 18-án aláírt Megállapodás kihirdetéséről szóló 195/2007. (VII. 27.) Korm. rendelet 2–3.§-a hatálybalépéséről
117
4/2008. (I. 11.) KüM h.
A Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a két ország közös államhatárán, Ráróspuszta és RároÓ települések közötti közúti Ipoly-híd és a kapcsolódó létesítmények megépítéséről szóló, Párkányban, 2007. november 16-án aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló 316/2007. (XI. 23.) Korm. rendelet 2–3.§-a hatálybalépéséről
140
5/2008. (I. 11.) KüM h.
A Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a két ország közös államhatárán, Szécsény és Pető (Pet’ov) települések közötti közúti Ipoly-híd és a kapcsolódó létesítmények megépítéséről szóló, Párkányban, 2007. november 16-án aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló 317/2007. (XI. 23.) Korm. rendelet 2–3.§-a hatálybalépéséről
140
 
Az Országos Választási Bizottság 1/2008. (I. 8.) OVB határozata
141
 
Az Országos Választási Bizottság 2/2008. (I. 8.) OVB határozata
141
 
Az Országos Választási Bizottság 3/2008. (I. 8.) OVB határozata
142
 
Az Országos Választási Bizottság 4/2008. (I. 8.) OVB határozata
142
 
Az Országos Választási Bizottság 5/2008. (I. 8.) OVB határozata
143
 
Az Országos Választási Bizottság 6/2008. (I. 8.) OVB határozata
143
 
Az Országos Választási Bizottság 7/2008. (I. 8.) OVB határozata
144
 
Az Országos Választási Bizottság 8/2008. (I. 8.) OVB határozata
145
 
Az Országos Választási Bizottság 9/2008. (I. 8.) OVB határozata
145
 
Az Országos Választási Bizottság 10/2008. (I. 8.) OVB határozata
146
 
Az Országos Választási Bizottság 11/2008. (I. 8.) OVB határozata
146
 
Az Országos Választási Bizottság 12/2008. (I. 8.) OVB határozata
147
 
Az Országos Választási Bizottság 13/2008. (I. 8.) OVB határozata
147
 
Az Országos Választási Bizottság 14/2008. (I. 8.) OVB határozata
148
 
Az Országos Választási Bizottság 15/2008. (I. 8.) OVB határozata
148
 
Az Országos Választási Bizottság 16/2008. (I. 8.) OVB határozata
149
 
Az Országos Választási Bizottság 17/2008. (I. 8.) OVB határozata
149
 
Az Országos Választási Bizottság 18/2008. (I. 8.) OVB határozata
150
 
Az Országos Választási Bizottság 19/2008. (I. 8.) OVB határozata
150
 
Az Országos Választási Bizottság 20/2008. (I. 8.) OVB határozata
151
 
Az Országos Választási Bizottság 21/2008. (I. 8.) OVB határozata
152
 
Az Országos Választási Bizottság 22/2008. (I. 8.) OVB határozata
152
 
Az Országos Választási Bizottság 23/2008. (I. 8.) OVB határozata
153
 
Az Országos Választási Bizottság 24/2008. (I. 8.) OVB határozata
154
 
Az Országos Választási Bizottság 25/2008. (I. 8.) OVB határozata
154
 
A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének tájékoztatója a Magyar Köztársaság területére belépő külföldi telephelyű gépjárművek, valamint a magyar forgalmi rendszámú gépjárművel külföldre utazók érvényes kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződésének igazolásáról
155
 
Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal elnökének közleménye a személyi jövedelemadó meghatározott részének felhasználásáról rendelkező magánszemély által kedvezményezhető kiemelt költségvetési előirányzat részére történő technikai szám kiadásáról
156
 
A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye
158
 
Helyesbítés
159
 
Hivatalos Értesítő (2008/2. szám) HÉ 161–304
161

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2023.05.30.