A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8314372. látogatója

Budapest

2008. március 7.,

péntek


 

38. szám


 

Ára: 1110,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
24/2008. (III. 7.) FVM r.
A gabona intervenciójáról
1800
25/2008. (III. 7.) FVM r.
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészet korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről
1804
26/2008. (III. 7.) FVM r.
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről
1817
6/2008. (III. 7.) GKM r.
A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium egyes fejezeti kezelésű előirányzataiból finanszírozott, állami támogatásnak minősülő felhasználások általános szabályairól
1825
12/2008. (III. 7.) KüM h.
A Belga Királyság, a Németországi Szövetségi Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Francia Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland Királyság és az Osztrák Köztársaság között a határon átnyúló együttműködés fokozásáról, különösen a terrorizmus, a határon átnyúló bűnözés és az illegális migráció leküzdése érdekében létrejött Szerződés (Prümi Szerződés) kihirdetéséről, valamint ehhez kapcsolódóan egyes törvények módosításáról szóló 2007. évi CXII. törvény hatálybalépéséről
1838
13/2008. (III. 7.) KüM h.
Az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség kőzött, a Svájci Államszövetségnek a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 2007. évi CXXXII. törvény hatálybalépéséről
1838
 
Közlemény a Magyar Szentkorona Tanai Párt feloszlásáról
1839
 
A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye
1839
 
Hivatalos Értesítő (2008/10. szám) HÉ 1289–1456

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2023.06.09.