A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8370965. látogatója

Budapest

2008. február 28.,

csütörtök


 

32. szám


 

Ára: 1970,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
41/2008. (II. 28.) Korm. r.
Az egészségbiztosítási pénztárak forgalomképes részvényeinek értékesítésére és a pályázati eljárás lebonyolítására igénybe vehető közreműködő kiválasztására vonatkozó részletes szabályokról
1357
22/2008. (II. 28.) FVM r.
Az egységes területalapú támogatási rendszer alapján támogatásra jogosult mezőgazdasági termelőknek nyújtott, az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott, elkülönített zöldség-gyümölcs támogatásról
1364
9/2008. (II. 28.) OGY h.
A Magyar Rádió Közalapítvány Kuratóriuma Elnöksége, valamint aMagyar Rádió Közalapítvány Ellenőrző Testülete tisztségviselőinek éstagjainakválasztásáról
1366
10/2008. (II. 28.) OGY h.
A Független Rendészeti Panasztestület tagjainak megválasztásáról
1366
11/2008. (II. 28.) OGY h.
Az Új Magyarország Fejlesztési Terv végrehajtását felügyelő eseti bizottság tisztségviselőinek éstagjainakmegválasztásáról szóló 56/2006.(XII.20.)OGY határozat módosításáról
1367
12/2008. (II. 28.) OGY h.
Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 14/2006. (V. 31.) OGY határozat módosításáról
1367
13/2008. (II. 28.) OGY h.
Gál J. Zoltán országgyűlési képviselő mentelmiügyében
1367
14/2008. (II. 28.) OGY h.
Gusztos Péter országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
1368
15/2008. (II. 28.) OGY h.
A kis- és középvállalkozások 2003–2004. évi helyzetéről, gazdálkodási feltételrendszeréről szóló jelentés elfogadásáról
1368
16/2008. (II. 28.) OGY h.
A kis- és középvállalkozások 2005–2006. évi helyzetéről, gazdálkodási feltételrendszeréről, valamint a kis- és középvállalkozások részére nyújtott támogatásokról szóló jelentés elfogadásáról
1368
15/2008. (II. 28.) AB h.
Az Alkotmánybíróság határozata
1368
16/2008. (II. 28.) AB h.
Az Alkotmánybíróság határozata
1373
4/2008. (MK 32.) GKM ut.
A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2008. (MK 23.) GKM utasítás módosításáról
1378
 
Az Országos Választási Bizottság 6/2008. (II. 25.) OVB állásfoglalása a mozgóurnás szavazás egyes kérdéseiről
1378
 
Az Országos Választási Bizottság 63/2008. (II. 26.) OVB határozata
1380
 
Az Országos Választási Bizottság 64/2008. (II. 26.) OVB határozata
1380
 
Az Országos Választási Bizottság 65/2008. (II. 26.) OVB határozata
1381
 
Az Országos Választási Bizottság 66/2008. (II. 26.) OVB határozata
1381
 
Az Országos Választási Bizottság 67/2008. (II. 26.) OVB határozata
1382
 
Az Országos Választási Bizottság 68/2008. (II. 26.) OVB határozata
1382
 
Az Országos Választási Bizottság 69/2008. (II. 26.) OVB határozata
1383
 
Az Országos Választási Bizottság 70/2008. (II. 26.) OVB határozata
1383
 
Az Országos Választási Bizottság 71/2008. (II. 26.) OVB határozata
1384
 
Az Országos Választási Bizottság 72/2008. (II. 26.) OVB határozata
1384
 
Az Országos Választási Bizottság 73/2008. (II. 26.) OVB határozata
1385
 
Az Országos Választási Bizottság 74/2008. (II. 26.) OVB határozata
1385
 
Az Országos Választási Bizottság 75/2008. (II. 26.) OVB határozata
1386
 
Az Országos Választási Bizottság 76/2008. (II. 26.) OVB határozata
1387
 
Az Országos Választási Bizottság 77/2008. (II. 26.) OVB határozata
1387
 
Az Országos Választási Bizottság 78/2008. (II. 26.) OVB határozata
1388
 
Az Országos Választási Bizottság 79/2008. (II. 26.) OVB határozata
1388
 
Az Országos Választási Bizottság 80/2008. (II. 26.) OVB határozata
1389
 
Az Országos Választási Bizottság 81/2008. (II. 26.) OVB határozata
1389
 
Az Országos Választási Bizottság 82/2008. (II. 26.) OVB határozata
1390
 
Az Országos Választási Bizottság 83/2008. (II. 26.) OVB határozata
1391
 
Az Országos Választási Bizottság 84/2008. (II. 26.) OVB határozata
1391
 
Az Országos Választási Bizottság 85/2008. (II. 26.) OVB határozata
1392
 
Az Országos Választási Bizottság 86/2008. (II. 26.) OVB határozata
1392
 
Az Országos Választási Bizottság 87/2008. (II. 26.) OVB határozata
1393
 
Az Országos Választási Bizottság 88/2008. (II. 26.) OVB határozata
1393
 
Az Országos Választási Bizottság 89/2008. (II. 26.) OVB határozata
1394
 
Az Országos Választási Bizottság 90/2008. (II. 26.) OVB határozata
1394
 
Az Országos Választási Bizottság 91/2008. (II. 26.) OVB határozata
1395
 
Az Országos Választási Bizottság 92/2008. (II. 26.) OVB határozata
1395
 
Az Országos Választási Bizottság 93/2008. (II. 26.) OVB határozata
1396
 
Az Országos Választási Bizottság 94/2008. (II. 26.) OVB határozata
1397
 
Az Országos Választási Bizottság 95/2008. (II. 26.) OVB határozata
1397
 
Az Országos Választási Bizottság 96/2008. (II. 26.) OVB határozata
1398
 
Az Országos Választási Bizottság 97/2008. (II. 26.) OVB határozata
1399
 
Az Országos Horvát Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata
1400
 
Az Országos Horvát Önkormányzat 14/2008. (II. 9.) sz. OHÖ határozata az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről
1410
 
A Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság közleménye
1425
 
A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye
1427
 
Tárgymutató a 2008. január hónapban kihirdetett jogszabályokról, illetve közzétett határozatokról ésközleményekről
 
Hivatalos Értesítő (2008/9. szám) HÉ 1137–12

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.27.