A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8312998. látogatója

Budapest

2008. február 21.,

csütörtök


 

27. szám


 

Ára: 895,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
31/2008. (II. 21.) Korm. r.
A köztisztviselői teljesítményértékelés és jutalmazás szabályairól szóló 301/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
1242
32/2008. (II. 21.) Korm. r.
A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2007. év után járó tizenharmadik havi illetménye 2008. évi részletének finanszírozásáról
1252
33/2008. (II. 21.) Korm. r.
A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá eső szolgáltatások felsorolásáról
1257
34/2008. (II. 21.) Korm. r.
A „Márciusi Ifjak Díj–a fiatal magyar tehetségekért” alapításáról
1261
20/2008. (II. 21.) FVM r.
A szántóföldi növényfajok vetőmagjainak előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet módosításáról
1262
3/2008. (II. 21.) GKM r.
Az egyetemes elektronikus hírközlési szolgáltató kijelölésére vonatkozó szabályokról szóló 3/2004. (III. 4.) IHM rendelet módosításáról és a bérelt-vonali szolgáltatási piacon jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltató bérelt-vonali szolgáltatási kötelezettségeinek feltételeiről szóló 8/2003. (VI. 20.) IHM rendelet hatályon kívül helyezéséről
1263
5/2008. (II. 21.) OKM r.
A határon átnyúló szolgáltatást nyújtó nyilatkozatáról
1265
4/2008. (II. 21.) OGY h.
Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 14/2006. (V. 31.) OGY határozat módosításáról
1266
5/2008. (II. 21.) OGY h.
Dr. Cser-Palkovics András országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
1266
6/2008. (II. 21.) OGY h.
Dr. Navracsics Tibor országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
1267
7/2008. (II. 21.) OGY h.
Dr. Simon Miklós országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
1267
8/2008. (II. 21.) OGY h.
A csádi és közép-afrikai köztársaságbeli EU katonai műveletekben történő magyar közreműködésről szóló beszámoló elfogadásáról
1267
13/2008. (II. 21.) AB h.
Az Alkotmánybíróság határozata
1267
54/2008. (II. 21.) KE h.
Kitüntetés adományozásáról
1274
10/2008. (II. 21.) KüM h.
A Magyar Köztársaság Kormánya és az Egyiptomi Arab Köztársaság Kormánya között a gazdasági együttműködésről szóló Megállapodás kötelező hatályának elismerésére adott felhatalmazásról és kihirdetéséről szóló 253/2007. (X. 3.) Korm. rendelet 2–3.§-a hatálybalépéséről
1274
 
Hivatalos Értesítő (2008/8. szám) HÉ 993–1136

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2023.06.02.