A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8382242. látogatója

Budapest

2008. február 15.,

péntek


 

23. szám


 

Ára: 3260,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
28/2008. (II. 15.) Korm. r.
A kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító állami támogatásokról
962
13/2008. (II. 15.) FVM r.
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet 3. és 4. tengelyének keretében megalakuló helyi akciócsoportok elismerési rendjével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 93/2007. (VIII. 29.) FVM rendelet alapján előzetesen elismert helyi közösségek tervezési folyamatával, és a LEADER csoportok kiválasztásával kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 147/2007. (XII. 4.) FVM rendelet módosításáról
963
14/2008. (II. 15.) FVM r.
Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatásokhoz (SAPS) kapcsolódó 2007. évi kiegészítő nemzeti támogatások (top up) igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 29/2007. (IV. 20.) FVM rendelet módosításáról
965
15/2008. (II. 15.) FVM r.
A hagyományos különleges terméknek minősülő mezőgazdasági termékek és élelmiszerek elismerésének és ellenőrzésének rendjéről
965
16/2008. (II. 15.) FVM–SZMM e. r.
A nyers tej vizsgálatáról
969
12/2008. (II. 15.) AB h.
Az Alkotmánybíróság határozata
972
2/2008. (MK 23.) GKM ut.
A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról
974
 
Helyesbítés
1085

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.24.