A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8313497. látogatója

Budapest

2008. február 14.,

csütörtök


 

22. szám


 

Ára: 1325,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
25/2008. (II. 14.) Korm. r.
A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról szóló 260/2006. (XII.20.) Korm. rendelet módosításáról
907
26/2008. (II. 14.) Korm. r.
A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal műszaki biztonsági tevékenységének és piacfelügyeleti eljárásának részletes szabályairól
911
27/2008. (II. 14.) Korm. r.
A 2006. évi árvíz, illetve belvíz miatt keletkezett károk enyhítésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
914
3/2008. (II. 14.) MNB r.
A „Telefonhírmondó” emlékérme kibocsátásáról
915
11/2008. (II. 14.) FVM r.
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból ültetvények korszerűsítéséhez, telepítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 75/2007. (VII. 27.) FVM rendelet módosításáról
916
12/2008. (II. 14.) FVM r.
Az egyes Brucella fajok elleni védekezés részletesszabályairól
916
4/2008. (II. 14.) KvVM r.
Egyes környezetvédelmi és vízügyi előirányzatok felhasználásának és ellenőrzésének szabályairól
932
1/2008. (II. 14.) OGY h.
Törvény népszavazásra bocsátásáról
940
2/2008. (II. 14.) OGY h.
Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 14/2006. (V. 31.) OGY határozat módosításáról
940
3/2008. (II. 14.) OGY h.
A Kutatási és innovációs eseti bizottság tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 61/2007. (VI. 27.) OGY határozat módosításáról
940
43/2008. (II. 14.) KE h.
Kitüntetés viselésének engedélyezéséről
941
44/2008. (II. 14.) KE h.
Bíró felmentéséről
941
45/2008. (II. 14.) KE h.
Bírák felmentéséről és bírák kinevezéséről
941
 
Az Országos Választási Bizottság 2/2008. (II. 6.) OVB állásfoglalása a szavazás napján végzett közvélemény-kutatásokról szóló 11/2006. (III. 30.) OVB állásfoglalás módosításáról
942
 
Az Országos Választási Bizottság 3/2008. (II. 12.) OVB állásfoglalása a kampánycélú adatszolgáltatásról az országos népszavazáson
942
 
Az Országos Választási Bizottság 4/2008. (II. 12.) OVB állásfoglalása a nem országos terjesztésű időszaki lapnak és a helyi műsorszolgáltatónak a választási kampányban történő részvételével kapcsolatos kifogások elbírálására jogosult választási bizottságokról egyes választásokon
943
 
Az Országos Választási Bizottság 5/2008. (II. 12.) OVB állásfoglalása az igazolással szavazásról
944
 
Az Országos Választási Bizottság 37/2008. (II. 12.) OVB határozata
944
 
Az Országos Választási Bizottság 38/2008. (II. 12.) OVB határozata
945
 
Az Országos Választási Bizottság 39/2008. (II. 12.) OVB határozata
945
 
Az Országos Választási Bizottság 40/2008. (II. 12.) OVB határozata
946
 
Az Országos Választási Bizottság 41/2008. (II. 12.) OVB határozata
946
 
Az Országos Választási Bizottság 42/2008. (II. 12.) OVB határozata
947
 
Az Országos Választási Bizottság 43/2008. (II. 12.) OVB határozata
947
 
Az Országos Választási Bizottság 44/2008. (II. 12.) OVB határozata
948
 
Az Országos Választási Bizottság 45/2008. (II. 12.) OVB határozata
948
 
Az Országos Választási Bizottság 46/2008. (II. 12.) OVB határozata
949
 
Az Országos Választási Bizottság 47/2008. (II. 12.) OVB határozata
950
 
Az Országos Választási Bizottság 48/2008. (II. 12.) OVB határozata
950
 
Az Országos Választási Bizottság 49/2008. (II. 12.) OVB határozata
951
 
Az Országos Választási Bizottság 50/2008. (II. 12.) OVB határozata
951
 
Az Országos Választási Bizottság 51/2008. (II. 12.) OVB határozata
952
 
Az Országos Választási Bizottság 52/2008. (II. 12.) OVB határozata
952
 
Az Országos Választási Bizottság 53/2008. (II. 12.) OVB határozata
953
 
Az Országos Választási Bizottság 54/2008. (II. 12.) OVB határozata
953
 
Az Állami Számvevőszék szolgálati titokköri jegyzéke
954
 
Részletes pályázati felhívás a 2008. évi Magyar Közigazgatási Minőség Díj elnyerésére kiírt pályázathoz
954
 
Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal közleménye a 2008. március 1-je és március 31-e között alkalmazható üzemanyagárakról
956
 
A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye
956
 
Helyesbítés
957
 
Hivatalos Értesítő (2008/7. szám) HÉ825–992

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2023.06.05.