A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8311830. látogatója

Budapest

2008. január 8.,

kedd


 

2. szám


 

Ára: 465,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2/2008. (I. 8.) Korm. r.
A Magyar Köztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között a Magyar–Amerikai Oktatási Csereprogram Bizottság létrehozásáról szóló Egyezmény kihirdetéséről
27
2/2008. (I. 8.) EüM r.
A gyógyszertárban forgalmazható, valamint kötelezően készletben tartandó termékekről
31
1/2008. (I. 8.) IRM r.
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a büntetés-végrehajtás szerveinél történő végrehajtásáról szóló 7/1993. (III. 9.) IM rendelet, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a belügyminiszter ágazati irányítása alá tartozó szerveknél történő végrehajtásáról szóló 62/1997. (XI. 7.) BM rendelet módosításáról
33
2/2008. (I. 8.) KE h.
Dr. Balassa János rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről
40
3/2008. (I. 8.) KE h.
Juhász Sándor rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről
41
4/2008. (I. 8.) KE h.
Krausz György rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről
41
5/2008. (I. 8.) KE h.
Krausz György rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről
41
6/2008. (I. 8.) KE h.
Dr. Mohácsi István rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről
41
7/2008. (I. 8.) KE h.
Dr. Venczel István rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről
42
8/2008. (I. 8.) KE h.
Bacskai József rendkívüli követi és meghatalmazott miniszteri kinevezéséről
42
9/2008. (I. 8.) KE h.
Bozi Lajos rendkívüli és meghatalmazott nagyköveti kinevezéséről és megbízásáról
42
10/2008. (I. 8.) KE h.
Bozi Lajos rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról
42
11/2008. (I. 8.) KE h.
Dr. Busztin György rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról
43
12/2008. (I. 8.) KE h.
Emri István rendkívüli és meghatalmazott nagyköveti kinevezéséről és megbízásáról
43
13/2008. (I. 8.) KE h.
Dr. Hárskuti János rendkívüli követi és meghatalmazott miniszteri kinevezéséről
43
14/2008. (I. 8.) KE h.
Jári Ferenc rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról
43
15/2008. (I. 8.) KE h.
Marosfi Gábor rendkívüli követi és meghatalmazott miniszteri kinevezéséről
44
16/2008. (I. 8.) KE h.
Noszkó-Horváth Péter rendkívüli és meghatalmazott nagyköveti kinevezéséről és megbízásáról
44
17/2008. (I. 8.) KE h.
Nott Miklós rendkívüli követi és meghatalmazott miniszteri kinevezéséről
44
18/2008. (I. 8.) KE h.
Simonné dr. Berta Krisztina rendkívüli és meghatalmazott nagyköveti kinevezéséről
45
19/2008. (I. 8.) KE h.
Vig József rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról
45
20/2008. (I. 8.) KE h.
Kitüntetés adományozásáról
45
1/2008. (I. 8.) KüM h.
A Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Miniszteri Kabinetje között a kishatárforgalom szabályozásáról szóló Egyezmény hatálybalépéséről, valamint a Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Miniszteri Kabinetje között a kishatárforgalom szabályozásáról szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló 2007. évi CLIII. törvény 4. §-a és 5. § (4) bekezdése hatályvesztéséről
46
2/2008. (I. 8.) KüM h.
A Firenzében, 2000. október 20-án kelt Európai Táj Egyezmény kihirdetéséről szóló 2007. évi CXI. törvény 2–3. §-a hatálybalépéséről
46
 
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal hirdetménye
47
 
Helyesbítés
47

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2023.05.29.