A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8311790. látogatója

Budapest

2008. december 29.,

hétfő


 

190. szám


 

Ára: 2400,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2008: CXI. tv.
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosításáról
24966
2008: CXII. tv.
A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény módosításáról
25003
2008: CXIII. tv.
A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény és a külföldre utazásra felhasználható más okmányokkal kapcsolatos szabályozásra vonatkozó egyes törvények módosításáról
25009
2008: CXIV. tv.
A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény módosításáról
25014
2008: CXV. tv.
Egyes törvényeknek az uzsoratevékenységgel szembeni fellépést elősegítő módosításáról
25026
319/2008. (XII. 29.) Korm. r.
Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatalról szóló 273/2006. (XII.23.) Korm. rendelet módosításáról
25027
320/2008. (XII. 29.) Korm. r.
A Vám- és Pénzügyőrség szervezetéről, valamint egyesszervek kijelöléséről szóló 314/2006.(XII.23.)Korm. rendelet, valamint egyeskormányrendeletek módosításáról
25028
321/2008. (XII. 29.) Korm. r.
A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról
25037
322/2008. (XII. 29.) Korm. r.
A Magyar Köztársaság által a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek tekintetében alkalmazott, a munkaerő szabad áramlásával összefüggő átmeneti szabályokról szóló 355/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
25038
323/2008. (XII. 29.) Korm. r.
A közalkalmazottakról szóló 1992.éviXXXIII.törvény végrehajtásáról aközoktatási intézményekben tárgyú 138/1992.(X.8.) Korm. rendelet módosításáról
25038
324/2008. (XII. 29.) Korm. r.
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a helyi önkormányzatok által fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó egyes költségvetési intézményeknél tárgyú 77/1993. (V. 12.) Korm. rendelet módosításáról
25043
325/2008. (XII. 29.) Korm. r.
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a testnevelés és sport területén történő végrehajtásáról
25044
326/2008. (XII. 29.) Korm. r.
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról
25049
79/2008. (XII. 29.) ME h.
Szakállamtitkár megbízatásának megszűnéséről
25056
 
Hivatalos Értesítő (2008/52. szám) HÉ 9269–9540

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2023.05.29.