A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8314372. látogatója

Budapest

2008. február 7.,

csütörtök


 

19. szám


 

Ára: 250,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
20/2008. (II. 7.) Korm. r.
A Kormánynak a közigazgatási hatósági ügyekkel összefüggő jogorvoslati eljárás során való képviseletéről
802
21/2008. (II. 7.) Korm. r.
A Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003.éviL.törvény végrehajtásáról rendelkező 160/2003. (X.7.) Korm. rendelet módosításáról
802
22/2008. (II. 7.) Korm. r.
A befektetési szolgáltatási tevékenységet, befektetési szolgáltatási tevékenységet kiegészítő szolgáltatást, valamint árutőzsdei szolgáltatást folytató gazdálkodószervezet üzletszabályzatának kötelező tartalmielemeiről
803
7/2008. (II. 7.) EüM r.
Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003.(X.20.)ESZCSM rendelet módosításáról
805
4/2008. (II. 7.) IRM r.
A bírósági végrehajtási eljárásban közreműködő jogiképviselő díjazásáról szóló 12/1994.(IX.8.)IMrendelet módosításáról
806
1004/2008. (II. 7.) Korm. h.
Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet ésEnergia Operatív Program, Elektronikus Közigazgatás Operatív Program, Államreform Operatív Program, Közlekedés Operatív Program, Gazdaságfejlesztési Operatív Program, Végrehajtási Operatív Program 2007–2008. évekre szóló akcióterveinek felülvizsgálatáról, valamint további kiemelt projektjavaslatok 2008. januári akciótervi nevesítéséről
807
6/2008. (II. 7.) ME h.
Szakállamtitkár kinevezéséről
808
 
A Fővárosi és Pest Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Földművelésügyi Igazgatóság hirdetményei
809
 
Hivatalos Értesítő (2008/6. szám) HÉ673–8

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2023.06.09.