A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381540. látogatója

Budapest

2008. december 20.,

szombat


 

184. szám


 

Ára: 1540,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
306/2008. (XII. 20.) Korm. r.
Egyes, a miniszteri feladat- és hatáskörök ellátását érintő kormányrendeletek módosításáról
24270
307/2008. (XII. 20.) Korm. r.
Az üzletek működésének rendjéről, valamint az egyes üzlet nélkül folytatható kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 133/2007.(VI.13.)Korm. rendelet módosításáról
24271
308/2008. (XII. 20.) Korm. r.
A felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól szóló 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet ésafelsőoktatásrólszóló 2005. évi CXXXIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 79/2006.(IV.5.) Korm. rendelet módosításáról
24276
309/2008. (XII. 20.) Korm. r.
Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III.3.) Korm. rendelet módosításáról
24300
310/2008. (XII. 20.) Korm. r.
Az ózonréteget lebontó anyagokkal és egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokkal kapcsolatos tevékenységekről
24304
164/2008. (XII. 20.) FVM r.
A veszettség elleni védekezés részletes szabályairól
24317
37/2008. (XII. 20.) KHEM r.
A súlyos vasúti balesetek, a vasúti balesetek ésaváratlan vasúti események szakmai vizsgálatának részletes szabályairól szóló 7/2006. (II.27.)GKMrendelet, valamint a súlyos víziközlekedési balesetek és a rendkívüli hajózási események vizsgálatának részletes szabályairól szóló 9/2006.(II.27.) GKM rendelet módosításáról
24324
26/2008. (XII. 20.) NFGM–EüM e. r.
A gyermekjátékszerek biztonságossági követelményeiről, vizsgálatáról és tanúsításáról szóló 24/1998.(IV.29.) IKIM–NM együttes rendelet módosításáról
24325
13/2008. (XII. 20.) ÖM r.
A hivatásos önkormányzati tűzoltóságok kiegészítő támogatásának igénylési, folyósítási és elszámolási rendjéről szóló 14/2008. (III.27.) ÖTM rendelet módosításáról
24329
1085/2008. (XII. 20.) Korm. h.
A Hosszú Távú Fejlesztések rangsorának első három eleméről
24329
1086/2008. (XII. 20.) Korm. h.
A Nitrogénművek Zrt. hiteleihez kapcsolódó költségvetési készfizető kezességvállalásról
24330

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.22.