A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8314602. látogatója

Budapest

2008. december 19.,

péntek


 

183. szám


 

Ára: 1540,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2008: XCVI. tv.
A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvénynek és egyéb törvényeknek a számviteli beszámoló közzétételi rendjével, valamint a gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszerével összefüggő módosításáról
24206
2008: XCVII. tv.
A felsőoktatásról szóló 2005 . évi CXXXIX. törvény módosításáról
24216
2008: XCVIII. tv.
Az Európa Tanács 2006. május 19-én, Strasbourgban elfogadott, az államutódlás esetén bekövetkező hontalanság elkerüléséről szóló Egyezménye kihirdetéséről
24222
2008: XCIX. tv.
Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól
24229
304/2008. (XII. 19.) Korm. r.
A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet módosításáról
305/2008. (XII. 19.) Korm. r.
A Kulturális Örökségvédelmi Hivatalról szóló 308/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
24243
31/2008. (XII. 19.) PM r.
Az adójegy igénylésére, visszavételére, alkalmazására vonatkozó részletes szabályokról szóló 14/1998. (IV. 30.) PM rendelet módosításáról
24243
32/2008. (XII. 19.) PM r.
Az energiaadóról szóló 2003. évi LXXXVIII. törvényben megjelölt vámtarifaszámok alkalmazásáról szóló 45/2003. (XII. 29.) PM rendelet módosításáról
24244
274/2008. (XII. 19.) KE h.
Kitüntetés adományozásáról
24244
275/2008. (XII. 19.) KE h.
Egyetemi tanár rektori megbízás alóli felmentéséről
24262
276/2008. (XII. 19.) KE h.
Bíró felmentéséről és bírák kinevezéséről
24262
277/2008. (XII. 19.) KE h.
Vezérkari főnök felmentéséről
24262
278/2008. (XII. 19.) KE h.
Vezérkari főnöki kinevezésről
24263
279/2008. (XII. 19.) KE h.
Vezérezredesi előléptetésről
24263
280/2008. (XII. 19.) KE h.
Altábornagyi előléptetésről
24264
 
Tárgymutató a 2008. november hónapban kihirdetett jogszabályokról, illetve közzétett határozatokról
24264
 
Hivatalos Értesítő (2008/51. szám) HÉ9053–9268

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2023.06.10.