A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8382260. látogatója

Budapest

2008. december 13.,

szombat


 

178. szám


 

Ára: 1755,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2008: LXXXVIII. tv.
A Vámegyüttműködési Tanács létrehozásáról szóló, Brüsszelben, 1950. december 15-én megkötött nemzetközi Egyezmény kihirdetéséről, valamint az Egyezmény módosítása kötelező hatályának elismeréséről és kihirdetéséről
23882
2008: LXXXIX. tv.
A Magyar Köztársaság Kormánya és az Azerbajdzsán Köztársaság Kormánya között a kettős adóztatás elkerüléséről és azadóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- ésa vagyonadók területén Budapesten, 2008. február 18. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről
23895
2008: XC. tv.
A Magyar Köztársaság Kormánya ésazÜzbégKöztársaság Kormánya között akettősadóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- ésavagyonadók területén Taskentben, 2008.április17. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről
23916
2008: XCI. tv.
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995.évi LIII.törvény, a természet védelméről szóló 1996.évi LIII.törvény, valamint egyéb törvények módosításáról
23936
2008: XCII. tv.
Egyes büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról
23945
299/2008. (XII.13.) Korm. r.
Az Egyesült Európáért Díj alapításáról szóló 282/2005.(XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról
23948
1080/2008. (XII. 13.) Korm. h.
A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság Alapító Okiratának módosításáról
23949

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.24.