A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8311790. látogatója

Budapest

2008. december 10.,

szerda


 

175. szám


 

Ára: 4765,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2008: LXXXIII. tv.
Az Országos Rádió és Televízió Testület 2009. évi költségvetéséről
20978
291/2008. (XII. 10.) Korm. r.
A Magyar Köztársaság Kormánya és a Bolgár Köztársaság Kormánya között az egy harmadik ország állampolgára által a tagállamok egyikében benyújtott menedékjog iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló, 2003. február 18-i 343/2003/EK tanácsi rendelet végrehajtása egyszerűsítésének gyakorlati részleteiről szóló, 2008. november 27-én, Brüsszelben aláírt Közigazgatási Megállapodás kihirdetéséről
20981
292/2008. (XII. 10.) Korm. r.
A veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelmét szabályozó nemzetközi és európai közösségi jogi aktusok végrehajtásának egyes szabályairól
20987
293/2008. (XII. 10.) Korm. r.
Az elektromos és elektronikai berendezések hulladékainak visszavételéről szóló 264/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet módosításáról
21001
294/2008. (XII. 10.) Korm. r.
A Nemzetközi Vasúti Árufuvarozásról szóló Megállapodás (SZMGSZ) 2008. évi módosításainak és kiegészítéseinek kihirdetéséről
21002
27/2008. (XII. 10.) IRM r.
Az elektronikus árverési rendszer informatikai alkalmazásának működtetésére vonatkozó részletes szabályokról
21138
28/2008. (XII. 10.) IRM r.
A bírósági végrehajtással kapcsolatos egyes rendeletek módosításáról
21144
28/2008. (XII. 10.) KvVM r.
Az elektromos és elektronikai berendezésekkel kapcsolatos egyes rendeletek módosításáról
21147
29/2008. (XII. 10.) KvVM r.
A Megyer-hegyi Tengerszem Természetvédelmi Terület országos jelentőségű védett természeti területté történő átminősítéséről szóló 24/1997. (VIII. 1.) KTM rendelet módosításáról
21154
30/2008. (XII. 10.) PM r.
A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás 1991. július 1. előtti rendszere alapján fizetett baleseti kártérítési járadékok emeléséről szóló 2/1997. (I. 31.) PM rendelet, valamint a gépjármű-szavatossági károk 1971. január 1. előtti rendszere alapján fizetett baleseti kártérítési járadékokról szóló 12/1998. (III. 27.) PM rendelet módosításáról
21155
152/2008. (XII. 10.) AB h.
Az Alkotmánybíróság határozata
21156
1079/2008. (XII. 10.) Korm. h.
Az elektronikus egészségbiztosítási kártya bevezetéséről
21159

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2023.05.29.