A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8311790. látogatója

Budapest

2008. december 3.,

szerda


 

170. szám


 

Ára: 1540,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2008: LXXVII. tv.
Az Európai Unió, az Európai Közösség, a Svájci Államszövetség és a Liechtensteini Hercegség között az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a Svájci Államszövetségnek a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásról szóló megállapodáshoz való csatlakozásról szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről
20552
45/2008. (XII. 3.) EüM r.
Egyes, a gyógyszerrendeléssel kapcsolatos miniszteri rendeletek módosításáról
20560
46/2008. (XII. 3.) EüM r.
A gyógyszerrendeléshez használandó számítógépes program minősítésének szabályairól szóló 53/2007. (XII. 7.) EüM rendelet módosításáról
20561
27/2008. (XII. 3.) KvVM–EüM e. r.
A környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról
20570
17/2008. (XII. 3.) SZMM r.
Az egyéni védőeszközök megfelelőségét tanúsító, ellenőrző szervezetek kijelölésének és bejelentésének részletes szabályairól
20575
18/2008. (XII. 3.) SZMM r.
Az egyéni védőeszközök követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról
20582
147/2008. (XII. 3.) AB h.
Az Alkotmánybíróság határozata
20599
148/2008. (XII. 3.) AB h.
Az Alkotmánybíróság határozata
20602
149/2008. (XII. 3.) AB h.
Az Alkotmánybíróság határozata
20604
150/2008. (XII. 3.) AB h.
Az Alkotmánybíróság határozata
20606
151/2008. (XII. 3.) AB h.
Az Alkotmánybíróság határozata
20607
123/2008. (XII. 3.) OGY h.
Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 14/2006. (V. 31.) OGY határozat módosításáról
20609
124/2008. (XII. 3.) OGY h.
A Magyar Honvédség önkéntes tartalékos rendszerének felülvizsgálatáról szóló 80/2008. (VI. 13.) OGY határozat alapján elvégzett vizsgálat elfogadásáról és a kapcsolódó feladatokról
20609
125/2008. (XII. 3.) OGY h.
A Magyar Köztársaság polgárai személyes adatainak biztonságát, valamint egyes állami szerveket, közszereplőket érintő információszerzési, vagy más néven „árnyék-titkosszolgálati” botrány körülményeit és az ügy kezelésének anomáliáit vizsgáló bizottság létrehozásáról
20609
243/2008. (XII. 3.) KE h.
Pénzügyőr dandártábornok szolgálati viszonyának megszűnéséről és nyugállományba helyezéséről
20612
244/2008. (XII. 3.) KE h.
Kitüntetés viselésének engedélyezéséről
20612
245/2008. (XII. 3.) KE h.
Kitüntetés adományozásáról
20613

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2023.05.29.