A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8312301. látogatója

Budapest

2008. november 28.,

péntek


 

169. szám


 

Ára: 1540,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
278/2008. (XI.28.) Korm. r.
A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala létrehozásáról, feladatairóléshatásköréről szóló 276/2006.(XII.23.)Korm.rendelet módosításáról
20489
279/2008. (XI.28.) Korm. r.
Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998.(XII.30.) Korm. rendelet módosításáról
20490
280/2008. (XI.28.) Korm. r.
Az egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer tartalmának szabályozásáról szóló 25/2006.(II.3.)Korm. rendelet módosításáról
20492
281/2008. (XI.28.) Korm. r.
Az utazási szerződésről
20499
282/2008. (XI.28.) Korm. r.
A Magyar Köztársaság és az Európai Közösség közötti Egyetértési Megállapodás kihirdetéséről
20505
283/2008. (XI.28.) Korm. r.
Egyes egészségbiztosítású tárgyú kormányrendeletek módosításáról
20512
284/2008. (XI.28.) Korm. r.
Egyes, a miniszteri feladat- és hatáskörök ellátását érintő kormányrendeletek módosításáról
20516
285/2008. (XI.28.) Korm. r.
Egyes, a miniszteri feladat- és hatáskörök ellátását érintő kormányrendeletek módosításáról
20518
286/2008. (XI.28.) Korm. r.
A lakossági vezetékes gázfogyasztás és távhőfelhasználás szociális támogatásáról szóló 289/2007. (X. 31.) Korm. rendelet módosításáról
20519
287/2008. (XI.28.) Korm. r.
A megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia, valamint a kapcsoltan termelt villamos energia kötelező átvételéről és átvételi áráról szóló 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
20527
44/2008. (XI.28.) EüM r.
A fokozottan ellenőrzött szernek minősülő gyógyszerek orvosi rendelésének, gyógyszertári forgalmazásának, egészségügyi szolgáltatóknál történő felhasználásának, nyilvántartásának éstárolásának rendjéről szóló 43/2005.(X.15.)EüMrendelet módosításáról
20534
25/2008. (XI. 28.) HM r.
A honvédelmi és katonai célú építmények építési célelőirányzata kezelésének és felhasználásának szabályairól
20537
34/2008. (XI. 28.) KHEM r.
Az átvételi kötelezettség alá eső villamos energiának az átviteli rendszerirányító által történő szétosztásáról és a szétosztás során alkalmazandó árak meghatározásának módjáról szóló 109/2007. (XII. 23.) GKM rendelet módosításáról
20538
119/2008. (XI. 28.) OGY h.
Meggyes Tamás országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
20539
120/2008. (XI. 28.) OGY h.
Meggyes Tamás országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
20539
121/2008. (XI. 28.) OGY h.
A Hungária Televízió Közalapítvány Kuratóriuma Elnöksége, valamint a Hungária Televízió Közalapítvány Ellenőrző Testülete tisztségviselőinek és tagjainak választásáról szóló 20/2008. (III.12.) OGY határozat módosításáról
20539
122/2008. (XI. 28.) OGY h.
A hízott kacsából és libából előállított termékek védelméről
20539
238/2008. (XI. 28.) KE h.
Miniszteri megbízatás megszűnéséről
20540
239/2008. (XI. 28.) KE h.
Államtitkár felmentéséről
20540
240/2008. (XI. 28.) KE h.
Miniszteri kinevezésről
20540
241/2008. (XI. 28.) KE h.
Államtitkári kinevezésről
20541
242/2008. (XI. 28.) KE h.
Államtitkári kinevezésről
20541
1073/2008. (XI. 28.) Korm. h.
A Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról
20541
1074/2008. (XI. 28.) Korm. h.
A gazdasági válságövezetek kezelésével összefüggő kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős kormánybiztos kinevezéséről
20542
1075/2008. (XI. 28.) Korm. h.
Az infokommunikációért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól
20543
75/2008. (XI. 28.) ME h.
Szakállamtitkár megbízatásának megszűnéséről
20545
 
Hivatalos Értesítő (2008/48. szám) HÉ8421–8700

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2023.06.01.