A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8314371. látogatója

Budapest

2008. november 21.,

péntek


 

165. szám


 

Ára: 680,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2008: LXXIV. tv.
A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001.évi XX.törvény módosításáról
20320
274/2008. (XI. 21.) Korm. r.
A Magyar Köztársaság, valamint Montenegró között atársadalombiztosításról és a szociális biztonság egyes kérdéseiről szóló Egyezmény végrehajtására szolgáló Igazgatási Megállapodás kihirdetéséről
20321
275/2008. (XI. 21.) Korm. r.
Egyes gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról
20325
276/2008. (XI. 21.) Korm. r.
A Magyar Honvédség feladatainak ellátásával összefüggő nemzetközi kártérítési ügyekkel kapcsolatos eljárás részletes szabályairól
20336
153/2008. (XI. 21.) FVM r.
A bor forgalombahozatali járulék megfizetésének, kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 70/2007.(VII.27.) FVM rendelet módosításáról
20343
29/2008. (XI.21.) OKM r.
A XX. Oktatási és Kulturális Minisztérium költségvetési fejezethez tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok 2008. évi felhasználásának szabályairól szóló 13/2008. (IV. 10.) OKM rendelet módosításáról
20343
1072/2008. (XI. 21.) Korm. h.
A Nemzeti Kiválóságokért Közalapítvány alapító okiratának módosításáról
20344
 
Hivatalos Értesítő (2008/47. szám) HÉ8237–8420

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2023.06.09.