A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8369926. látogatója

Budapest

2008. január 30.,

szerda


 

14. szám


 

Ára: 1540,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
13/2008. (I. 30.) Korm. r.
A 2008–2012 közötti időszakra vonatkozó Nemzeti Kiosztási Terv kihirdetéséről, valamint a kibocsátási egységek kiosztásának részletes szabályairól
646
14/2008. (I. 30.) Korm. r.
Az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelméről szóló 2005. évi XV. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 213/2006. (X. 27.) Korm. rendelet módosításáról
666
15/2008. (I. 30.) Korm. r.
A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII.23.) Korm. rendelet módosításáról
677
10/2008. (I. 30.) FVM r.
A piaci árinformációs rendszer működtetéséről és az ehhez kapcsolódó feladatokról szóló 173/2004. (XII. 30.) FVM rendelet módosításáról
689
1/2008. (I. 30.) HM r.
A hivatásos és szerződéses katonai szolgálat létesítéséről, módosításáról, megszüntetéséről, tartalmáról, valamint az integrált személyügyi igazgatás és egységes nyilvántartás rendjéről szóló 10/2002. (III. 5.) HM rendelet módosításáról
689
2/2008. (I. 30.) HM r.
A Honvédelmi Minisztérium rendelkezése alatt lévő lakások és helyiségek bérletéről, elidegenítéséről, valamint a lakhatás támogatásáról szóló 6/1994. (IV. 30.) HM rendelet módosításáról
694
3/2008. (I. 30.) HM r.
A Magyar Honvédség élelmezési ellátásáról szóló 22/2006. (VIII.8.) HM rendelet módosításáról
697
2/2008. (I. 30.) PM–ÖTM e. r.
A helyi önkormányzatokat és a többcélú kistérségi társulásokat 2008. évben egyes központi költségvetési kapcsolatokból megillető forrásokról
698
30/2008. (I. 30.) KE h.
Bírák felmentéséről és bírák kinevezéséről
699
31/2008. (I. 30.) KE h.
Makk László dandártábornok vezérőrnagyi előléptetéséről
699
32/2008. (I. 30.) KE h.
Lukács Sándor határőr dandártábornok szolgálati viszonyának megszüntetéséről és nyugállományba helyezéséről
699
33/2008. (I. 30.) KE h.
Rolyák József határőr dandártábornok szolgálati viszonyának megszüntetéséről és nyugállományba helyezéséről
700
34/2008. (I. 30.) KE h.
Kitüntetés viselésének engedélyezéséről
700
35/2008. (I. 30.) KE h.
Kitüntetés adományozásáról
700
1003/2008. (I. 30.) Korm. h.
A Magyar Honvédség Szociálpolitikai Alapítvány közalapítvánnyá történő átalakításáról szóló 1138/2004. (XII. 11.) Korm. határozat módosításáról
701
 
A Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter közleménye a települési és a területi kisebbségi önkormányzatoknak a központi költségvetésből nyújtott általános működési támogatás éves összegéről
702
 
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal hirdetménye
702
 
A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye
704
 
Helyesbítés
706

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.23.