A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8313013. látogatója

Budapest

2008. szeptember 23.,

kedd


 

137. szám


 

Ára: 3260,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
233/2008. (IX. 23.) Korm. r.
Az egyes gazdálkodó szervezetek részére nyújtott 2008. évi egyedi támogatásokról, ellentételezésekről, valamint az egyéb vállalati támogatások keretében nyújtott termelési támogatásokról szóló 55/2008. (III. 26.) Korm. rendelet módosításáról
15064
234/2008. (IX. 23.) Korm. r.
A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosításáról
15065
235/2008. (IX. 23.) Korm. r.
Térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
15066
36/2008. (IX. 23.) EüM r.
Az egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
15066
125/2008. (IX. 23.) FVM r.
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági termelők gazdaságátadásához nyújtandó támogatás részletes feltételeiről szóló 83/2007. (VIII. 10.) FVM rendelet módosításáról
15068
126/2008. (IX. 23.) FVM r.
A zöldség-gyümölcs termelői csoportok és termelői szervezetek nemzeti szabályozásáról szóló 19/2008. (II. 19.) FVM rendelet módosításáról
15071
22/2008. (IX. 23.) HM r.
Az állami repülések céljára szolgáló repülőtér és a katonai repülés céljára földön telepített léginavigációs berendezés üzemben tartásának feltételeiről szóló 27/2001. (XI. 23.) HM rendelet módosításáról
15175
25/2008. (IX. 23.) KHEM r.
A hajózási bírság kivetése részletes szabályairól és a bírság felhasználása rendjéről
15177
26/2008. (IX. 23.) KHEM r.
A védelmi feladatokban részt vevő elektronikus hírközlési, illetve postai szolgáltatók kijelöléséről és felkészülési feladataik meghatározásáról szóló 24/2004. (VIII. 16.) IHM rendelet módosításáról
15178
27/2008. (IX. 23.) KHEM r.
A díjfizetés ellenében használható autópályákról, autóutakról és főutakról szóló 37/2007. (III. 26.) GKM rendelet módosításáról
15182
23/2008. (IX. 23.) KvVM r.
A szakmai vizsgák szervezésére feljogosított intézményekről szóló 4/2006. (II. 2.) KvVM rendelet módosításáról
15182
18/2008. (IX. 23.) NFGM r.
A Gazdaságfejlesztési Operatív Program K+F és innováció a versenyképességért prioritására és a Regionális Operatív Programok K+F és innováció tárgyú konstrukcióira rendelt források felhasználásának részletes szabályairól és a támogatás jogcímeiről szóló 22/2007. (VIII. 29.) MeHVM rendelet módosításáról
15183

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2023.06.03.