A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8382242. látogatója

Budapest

2008. szeptember 19.,

péntek


 

136. szám


 

Ára: 250,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
231/2008. (IX. 19.) Korm. r.
A Magyar Köztársaság Kormánya és az Indonéz Köztársaság Kormánya között az Indonéz Köztársaság részére Magyarország által nyújtandó kötött segélyhitel általános feltételeiről, eljárási rendjéről, intézményi hátteréről és pénzügyi kereteiről szóló keret-megállapodás kötelező hatályának elismerésére adott felhatalmazásról és kihirdetéséről
14850
232/2008. (IX. 19.) Korm. r.
A harmadik országbeli állampolgárok részére kiállított, magyarországi beutazás céljából elismert okmányok meghatározásáról szóló 328/2007. (XII. 11.) Korm. rendelet módosításáról
14854
3/2008. (IX. 19.) MeHVM r.
A Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter által adományozható kitüntetésekről és elismerésekről szóló 1/1998. (X. 28.) MeHVM rendelet, valamint az egyes munkaköri megnevezésekről szóló 1/2000. (IV. 14.) MeHVM rendelet módosításáról
14854
124/2008. (IX. 19.) FVM r.
A termelői csoportokról szóló 81/2004. (V. 4.) FVM rendelet módosításáról
14856
27/2008. (IX. 19.) PM r.
A hitelintézetek által a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete részére szolgáltatandó adatok köréről és az adatszolgáltatás módjáról szóló 3/2008. (II. 26.) PM rendelet módosításáról
14856
199/2008. (IX. 19.) KE h.
Dandártábornok vezérőrnagyi előléptetéséről
15056
200/2008. (IX. 19.) KE h.
Kitüntetés adományozásáról
15056
1060/2008. (IX. 19.) Korm. h.
A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózatról
15056
1061/2008. (IX. 19.) Korm. h.
Az országos kisebbségi önkormányzati költségvetési szerveknél foglalkoztatottak eseti kereset-kiegészítésének finanszírozásáról
15057
 
Tárgymutató a 2008. augusztus hónapban kihirdetett jogszabályokról, illetve közzétett határozatokról ésközleményekről
 
Hivatalos Értesítő (2008/38. szám) HÉ6365–6548

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.24.