A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8382258. látogatója

Budapest

2008. szeptember 11.,

csütörtök


 

132. szám


 

Ára: 680,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
226/2008. (IX. 11.) Korm. r.
A 2004. évi CIX. törvénnyel kihirdetett, a biológiai biztonságról szóló, Nairobiban, 2000. május 24-én aláírt Cartagena Jegyzőkönyv végrehajtásáról
14706
227/2008. (IX. 11.) Korm. r.
A Záhony térségében a vasúti, valamint a belső közúti infrastruktúra fejlesztéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 76/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet módosításáról
14706
34/2008. (IX. 11.) EüM r.
A gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről szóló 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet módosításáról
14707
119/2008. (IX. 11.) FVM r.
A zöldség-gyümölcs termelői szervezetek kiegészítő nemzeti támogatásáról
14728
120/2008. (IX. 11.) FVM r.
A borászati termékek alkoholtartalmának növelésére felhasznált sűrített szőlőmust és finomított szőlőmust-sűrítmény után járó támogatás igénybevételének feltételeiről
14729
196/2008. (IX. 11.) KE h.
Rendőr dandártábornok szolgálati viszonyának megszűnéséről és szolgálati nyugállományba helyezéséről
14734
197/2008. (IX. 11.) KE h.
Vezérőrnagy szolgálati viszonyának megszűnéséről és nyugállományba helyezéséről
14734
198/2008. (IX. 11.) KE h.
Dandártábornok szolgálati viszonyának megszűnéséről, nyugállományba helyezéséről és nyugállományú vezérőrnagyi előléptetéséről
14734
63/2008. (IX. 11.) ME h.
A Kutatási és Technológiai Innovációs Tanács tagjai megbízásának megszűnéséről és új tagok megbízásáról
14735
64/2008. (IX. 11.) ME h.
Főiskolai tanár kinevezéséről és főiskolai rektor megbízásáról
14735

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.24.