A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381616. látogatója

Budapest

2008. augusztus 30.,

szombat


 

127. szám


 

Ára: 3260,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
218/2008. (VIII. 30.) Korm. r.
A Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal létrehozásáról és működéséről szóló 274/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet és egyes élelmiszerlánc-felügyeleti tárgyú kormányrendeletek módosításáról
14498
219/2008. (VIII. 30.) Korm. r.
A földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetről, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól szóló 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
14535
220/2008. (VIII. 30.) Korm. r.
Az élelmiszerlánc területén kötelező előírások ésajánlott szakmai irányelvek gyűjteményei kiadásának rendjéről
14536
221/2008. (VIII. 30.) Korm. r.
A parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól
14540
110/2008. (VIII. 30.) FVM r.
A sertés ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 140/2007. (XI. 28.) FVM rendelet módosításáról
14545
111/2008. (VIII. 30.) FVM r.
A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet módosításáról
14545
112/2008. (VIII. 30.) FVM r.
Az erdők közjóléti célú védelmét és bővítését szolgáló feladatok ellátásának csekély összegű (de minimis) támogatásáról
14546
113/2008. (VIII. 30.) FVM r.
Az állatbetegségek bejelentésének rendjéről
14561
20/2008. (VIII. 30.) HM r.
A Magyar Honvédség élelmezési ellátásáról szóló 22/2006. (VIII. 8.) HM rendelet módosításáról
14565
21/2008. (VIII. 30.) KvVM r.
Az elemek és akkumulátorok, illetve hulladékaik kezeléséről
14565
16/2008. (VIII. 30.) NFGM r.
A gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról
14569
17/2008. (VIII. 30.) NFGM r.
Az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról szóló 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet módosításáról
14599
26/2008. (VIII. 30.) PM r.
Az adótanácsadói, az adószakértői és az okleveles adószakértői tevékenység végzésére jogosító engedélyek kiadásának és visszavonásának feltételeiről, továbbá a kapcsolódó nyilvántartás vezetésének és a nyilvántartásban szereplők továbbképzésének szabályairól
14612

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.22.