A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8311918. látogatója

Budapest

2008. augusztus 29.,

péntek


 

126. szám


 

Ára: 1755,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
212/2008. (VIII. 29.) Korm. r.
A fogyasztóvédelmi hatóság eljárása során felmerülő egyes eljárási költségekről
14426
213/2008. (VIII. 29.) Korm. r.
Az üzleten kívül fogyasztóval kötött szerződésekről
14438
214/2008. (VIII. 29.) Korm. r.
Egyes fogyasztóvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról
14439
215/2008. (VIII. 29.) Korm. r.
A békéltető testületi tagok kijelölésének szabályairól
14441
216/2008. (VIII. 29.) Korm. r.
A fogyasztói érdekek képviseletét ellátó társadalmi szervezeteknek a 98/27/EK európai parlamenti éstanácsi irányelv szerinti jegyzékbe való felkerülése céljából lefolytatandó eljárásról
14443
217/2008. (VIII. 29.) Korm. r.
A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvénnyel, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvénnyel, továbbá ezekhez kapcsolódóan a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2008. évi XLII. törvénnyel összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról, valamint egyes miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről
14444
22/2008. (VIII. 29.) KHEM r.
A közlekedési szakképesítések szakmai vizsgáinak szervezésére feljogosított intézményekről, valamint agazdasági és közlekedési miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai ésvizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 15/2008.(IV.3.) GKM rendelet módosításáról
14456
23/2008. (VIII. 29.) KHEM r.
A villamos energia átállási költség megállapításáról
14493
25/2008. (VIII. 29.) PM r.
A pénzügyminiszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai követelményeiről szóló 2/1995.(II.22.)PM rendelet módosításáról
14493
57/2008. (VIII.29.) ME h.
Szakállamtitkár megbízatásának megszűnéséről
14494
58/2008. (VIII.29.) ME h.
Főiskolai tanárok kinevezéséről
14494
 
Hivatalos Értesítő (2008/35. szám) HÉ 6013–6108

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2023.05.30.