A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8312998. látogatója

Budapest

2008. augusztus 19.,

kedd


 

121. szám


 

Ára: 250,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
204/2008. (VIII. 19.) Korm. r.
Az Oroszországi Föderáció Kormánya és a Magyar Köztársaság Kormánya között a kutatóreaktor kiégett fűtőelemeinek az Oroszországi Föderációba való beszállításával kapcsolatos együttműködéséről szóló egyezmény kihirdetéséről
14258
14/2008. (VIII. 19.) NFGM–PM e. r.
A 2007–2013 időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának általános eljárási szabályairól szóló 16/2006. (XII. 28.) MeHVM–PM együttes rendelet módosításáról
14260
15/2008. (VIII. 19.) NFGM r.
A mágneses játékok által jelentett veszélyekről szóló figyelmeztető felirat e játékokon való feltüntetéséről
14267
37/2008. (VIII. 19.) KüM h.
A sportbeli dopping elleni nemzetközi egyezmény kihirdetéséről szóló 99/2007. (V. 8.) Korm. rendelet 2. és 3.§-a hatálybalépéséről
14268

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2023.06.02.