A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8382251. látogatója

Budapest

2008. január 25.,

péntek


 

12. szám


 

Ára: 250,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
 
A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság alapító okiratának módosításáról
614
1001/2008. (I. 25.) Korm. h.
Az „Új rend és szabadság” programért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló 1074/2007. (X. 1.) Korm. határozat módosításáról
616
1002/2008. (I. 25.) Korm. h.
A Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között, aközúti és vasúti határforgalom ellenőrzéséről szóló, Bukarestben, 2004. április 27-én alírt Egyezmény végrehajtásáról szóló, Bukarestben, 2006. december 21-én aláírt Megállapodás kihirdetéséről szóló 360/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet 2–3.§-ának hatálybalépéséről és 4.§-ának hatályon kívül helyezéséről
616
6/2008. (I. 25.) KüM h.
Az Országos Választási Bizottság 1/2008. (I. 22.) OVB állásfoglalása a határidők, határnapok számításáról
617
 
Az Országos Választási Bizottság 27/2008. (I. 22.) OVB határozata
617
 
Az Országos Választási Bizottság 28/2008. (I. 22.) OVB határozata
617
 
Az Országos Választási Bizottság 29/2008. (I. 22.) OVB határozata
618
 
Az Országos Választási Bizottság 30/2008. (I. 22.) OVB határozata
618
 
Az Országos Választási Bizottság 31/2008. (I. 22.) OVB határozata
619
 
Az Országos Választási Bizottság 32/2008. (I. 22.) OVB határozata
619
 
Az Országos Választási Bizottság 33/2008. (I. 22.) OVB határozata
620
 
Helyesbítés
620

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.24.