A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8314602. látogatója

Budapest

2008. augusztus 14.,

csütörtök


 

119. szám


 

Ára: 895,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
202/2008. (VIII. 14.) Korm. r.
A 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának alapvető szabályairól és felelős intézményeiről szóló 255/2006. (XII. 8.) Korm. rendelet módosításáról
13346
203/2008. (VIII. 14.) Korm. r.
A légrugós vagy azzal egyenértékű rugózási rendszerű járművek után megfizetett gépjárműadó 35%-ának megfelelő összegű támogatás nyújtásáról
13347
32/2008. (VIII. 14.) EüM r.
Az egészségügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról
13353
104/2008. (VIII. 14.) FVM–EüM e. r.
Az állati eredetű élelmiszerekben található peszticidmaradék megengedhető mértékéről szóló 34/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet módosításáról
13934
105/2008. (VIII. 14.) FVM r.
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtandó támogatás részletes feltételeiről szóló 67/2007. (VII. 26.) FVM rendeletet módosításáról
13936
19/2008. (VIII. 14.) HM r.
A honvédelmi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 17/2008. (VII. 18.) HM rendelet módosításáról
13937
19/2008. (VIII. 14.) KHEM r.
A közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról
13938
1054/2008. (VIII. 14.) Korm. h.
Az oktatási célú humánszolgáltatást nyújtó nem állami fenntartókat megillető központi támogatás megállapítására, folyósítására és a felhasználás ellenőrzésére felhasználható összeg meghatározására
13962
 
Hivatalos Értesítő (2008/33. szám) HÉ 5669–5876

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2023.06.10.