A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8313173. látogatója

Budapest

2008. augusztus 13.,

szerda


 

118. szám


 

Ára: 250,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
201/2008. (VIII. 13.) Korm. r.
A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2008. évi eseti kereset-kiegészítéséről szóló 162/2008. (VI. 19.) Korm. rendelet módosításáról
8949
5/2008. (VIII. 13.) ÖM r.
Az állami sportcélú támogatások felhasználásáról és elosztásáról szóló 22/2008. (IV. 10.) ÖTM rendelet módosításáról
8951
15/2008. (VIII. 13.) SZMM r.
A szociális és munkaügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről
8952
35/2008. (VIII. 13.) KüM h.
A Magyar Köztársaság Kormánya és a Bosznia-Hercegovina Minisztertanácsa közötti gazdasági együttműködésről szóló, Szarajevóban, 2006. november 22. napján kelt megállapodás kihirdetéséről szóló, 98/2007. (V. 4.) Korm. rendelet 2–3.§-ai hatálybalépéséről
13342
36/2008. (VIII. 13.) KüM h.
A Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között a Tanács 2003. február 18-i, 343/2003/EK rendeletének alkalmazása érdekében történő együttműködésről szóló Közigazgatási Megállapodás kihirdetéséről szóló 302/2007. (XI. 13.) Korm. rendelet 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről
13342

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2023.06.05.