A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8312301. látogatója

Budapest

2008. augusztus 8.,

péntek


 

117. szám


 

Ára: 1110,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
200/2008. (VIII. 8.) Korm. r.
A Magyar Köztársaságnak a Meteorológiai Műholdak Hasznosításának Európai Szervezetének létrehozásáról szóló Egyezményhez (EUMETSAT) való csatlakozásáról
8398
9/2008. (VIII. 8.) MNB r.
A pénzforgalom lebonyolításáról szóló 21/2006. (XI. 24.) MNB rendelet módosításáról
8414
101/2008. (VIII. 8.) FVM r.
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet 3. és 4.tengelyének keretében megalakuló helyi akciócsoportok elismerési rendjével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 93/2007.(VIII.29.) FVM rendelet módosításáról
8414
102/2008. (VIII. 8.) FVM r.
Az erdők felújításának csekély összegű (de minimis) támogatásáról
8415
103/2008. (VIII. 8.) FVM r.
A 2004. évi nemzeti hatáskörben nyújtott agrár- és vidékfejlesztési támogatások igénybevételének feltételeiről szóló 25/2004. (III.3.) FVM rendelet hatályon kívül helyezéséről és az ezzel összefüggő átmeneti rendelkezések megállapításáról szóló 122/2007. (X. 19.) FVM rendelet módosításáról
8422
18/2008. (VIII.8.) KHEM r.
A frekvencialekötés és -használat díjáról szóló 6/1997.(IV.22.) KHVM rendelet módosításáról
8425
13/2008. (VIII. 8.) NFGM–FVM e. r.
Az előrecsomagolt termékek névleges mennyiségére vonatkozó szabályok megállapításáról és azok ellenőrzési módszereiről
8425
24/2008. (VIII. 8.) OKM r.
Egyes filmszakmai tárgyú rendeletek módosításáról
8431
25/2008. (VIII. 8.) OKM r.
A nem filmgyártási célú mozgóképszakmai tevékenységek állami támogatásának szabályairól
8433
23/2008. (VIII. 8.) PM r.
A pénzügyminiszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről
8437
149/2008. (VIII. 8.) KE h.
Bíró felmentéséről
8948
150/2008. (VIII. 8.) KE h.
Vezérőrnagy szolgálati viszonyának megszüntetéséről és nyugállományba helyezéséről
8948
 
Hivatalos Értesítő (2008/32. szám) HÉ4713–5668

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2023.06.01.