A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8382262. látogatója

Budapest

2008. július 14.,

hétfő


 

103. szám


 

Ára: 680,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
182/2008. (VII. 14.) Korm. r.
Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról
6340
27/2008. (VII. 14.) EüM r.
A törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet módosításáról
6362
28/2008. (VII. 14.) EüM r.
Az egészségügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézményekről szóló 13/2005. (IV. 21.) EüM rendelet módosításáról
6365
13/2008. (VII. 14.) KHEM–IRM– KvVM e. r.
A gépkocsik környezetvédelmi felülvizsgálatáról és ellenőrzéséről szóló 7/2002. (VI. 29.) GKM–BM–KvVM együttes rendelet módosításáról
6366
1045/2008. (VII. 14.) Korm. h.
Az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretén belül új kiemelt projektjavaslatok 2008. júniusi akciótervi nevesítéséről
6367
1046/2008. (VII. 14.) Korm. h.
Az euró gyakorlati bevezetésével kapcsolatos felkészülés megkezdéséről és szervezeti kereteiről szóló 1071/2007. (IX. 12.) Korm. határozat módosításáról
6368

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.24.