A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8311830. látogatója

Budapest

2007. július 9.,

hétfő


 

91. szám


 

Ára: 966,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2007: XCV. tv.
A Magyar Köztársaság Kormánya és a Dán Királyság Kormánya között létrejött, a Magyar Köztársaság kisinyovi nagykövetségén folytatott együttműködésről a vízumkérelmek kezelése és a konzuli munka más területein tárgyú Megállapodás kihirdetéséről
6884
2007: XCVI. tv.
A Magyar Köztársaság Kormánya és a Lett Köztársaság Kormánya között létrejött, a Magyar Köztársaság kisinyovi nagykövetségén folytatott együttműködésről a vízumkiadás és a konzuli munka más területein tárgyú Megállapodás kihirdetéséről
6886
2007: XCVII. tv.
A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény módosításáról
6889
2007: XCVIII. tv.
A tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény módosításáról
6891
2007: XCIX. tv.
Az európai területi együttműködési csoportosulásról
6893
2007: C. tv.
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosításáról
6897
58/2007. (VII. 9.) FVM r.
Egyes állategészségügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek Bulgária és Románia Európai Unióhoz történő csatlakozásából eredő kiegészítéséről
6907
28/2007. (VII. 9.) HM r.
A hivatásos és szerződéses katonai szolgálat létesítéséről, módosításáról, megszüntetéséről, tartalmáról, valamint az integrált személyügyi igazgatás és egységes nyilvántartás rendjéről szóló 10/2002. (III. 5.) HM rendelet módosításáról
6908
29/2007. (VII. 9.) HM r.
A hivatásos, szerződéses és hadköteles katonák, a honvédségi közalkalmazottak egyes illetményen kívüli pénzbeli szociális juttatásairól szóló 14/2002. (III. 29.) HM rendelet módosításáról
6910
17/2007. (VII. 9.) ÖTM r.
Az egyes önkormányzati támogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról
6913
1054/2007. (VII. 9.) Korm. h.
A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Stratégia elfogadásáról
6924
1055/2007. (VII. 9.) Korm. h.
A szolgálati nyugdíjszabályok átalakítása során figyelembe veendő szempontokról
6924
 
A Fővárosi és Pest Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Földművelésügyi Igazgatóság hirdetménye
6925
 
A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye
6926
 
Helyesbítés
6928

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2023.05.29.