A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8313172. látogatója

Budapest

2007. július 2.,

hétfő


 

86. szám


 

Ára: 2289,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2007: LXXXIV. tv.
A rehabilitációs járadékról
6340
2007: LXXXV. tv.
A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001. évi LVIII.törvény módosításáról
6352
2007: LXXXVI. tv.
A villamos energiáról
6354
179/2007. (VII. 2.) Korm. r.
A Magyar Köztársaság Művészeti Alapjának megszüntetéséről ésaMagyar Alkotóművészeti Alapítvány létesítéséről szóló 117/1992. (VII.29.)Korm. rendelet módosításáról
6409
18/2007. (VII. 2.) MeHVM r.
A polgári nemzetbiztonsági szolgálatoknál más keresőfoglalkozást nem folytatható vezetők körének meghatározásáról, a más kereső foglalkozás bejelentésével, engedélyezésével, azösszeférhetetlenség megszüntetésével éstilalmamegszegése következményeivel kapcsolatos eljárás rendjéről szóló 2/1997. (II. 26.) TNM rendelet módosításáról
6416
53/2007. (VII. 2.) FVM r.
Az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének rendjéről
6418
54/2007. (VII. 2.) FVM r.
Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás (SAPS) 2007. évi igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 28/2007. (IV. 20.) FVM rendelet, illetve az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatásokhoz (SAPS) kapcsolódó 2007. évi kiegészítő nemzeti támogatások (top up) igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 29/2007. (IV.20.) FVMrendelet egyes jogcímeihez kapcsolódó támogatásiösszegekről
6426
55/2007. (VII. 2.) FVM r.
Az anyajuhtartás „de minimis” támogatásáról
6428
56/2007. (VII. 2.) FVM r.
Az anyakecsketartás „de minimis” támogatásáról
6429
64/2007. (VII. 2.) GKM r.
A közúti jelzőtáblák méreteiről és műszaki követelményeiről szóló 4/2001. (I. 31.) KöViM rendelet módosításáról
6430
65/2007. (VII. 2.) GKM r.
Az útburkolati jelek tervezési és létesítési előírásairólszóló 11/2001. (III. 13.) KöViM rendelet módosításáról
6432
1048/2007. (VII. 2.) Korm. h.
Az Új Magyarország Fejlesztési Terv 2007. júliusban induló pályázatairól és projektjeiről
6433
50/2007. (VII. 2.) ME h.
Szakállamtitkár kinevezéséről
6434
 
A Miniszterelnöki Hivatal közleménye a Magyar Közigazgatási Minőség Díj 2007. évi adományozásáról
6435
 
A Központi Statisztikai Hivatal tájékoztatása néhány fontosabb, 2006. évre vonatkozó adatról
6435
 
Helyesbítés
6435

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2023.06.05.