A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8352558. látogatója

Budapest

2007. június 29.,

péntek


 

83. szám


 

Ára: 5124,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2007: LXXVI. tv.
A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény módosításáról
6077
2007: LXXVII. tv.
A fogyasztói árkiegészítésről szóló 2003.éviLXXXVII. törvény módosításáról
6079
2007: LXXVIII. tv.
A vállalkozói „körbetartozások” mérséklése céljából történő törvénymódosításokról
6081
2007: LXXIX. tv.
A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény módosításáról
6084
2007: LXXX. tv.
A menedékjogról
6088
2007: LXXXI. tv.
A szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény módosításáról
6108
2007: LXXXII. tv.
Egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről
6109
170/2007. (VI. 29.) Korm. r.
Az egyes önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztári tárgyú kormányrendeletek módosításáról
6178
171/2007. (VI. 29.) Korm. r.
A kormányzati fejlesztéspolitikai tevékenység irányításáról
6183
172/2007. (VI. 29.) Korm. r.
Egyes, az egészségügyet érintő kormányrendeletek módosításáról
6184
173/2007. (VI. 29.) Korm. r.
A térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
6187
174/2007. (VI. 29.) Korm. r.
Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásával kapcsolatos egyes finanszírozási, szerződéskötési és eljárási kérdésekről szóló 41/2007. (III.13.) Korm. rendelet módosításáról
6187
34/2007. (VI. 29.) EüM r.
Az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről szóló 47/2004. (V. 11.) ESZCSM rendelet módosításáról
6188
60/2007. (VI. 29.) GKM r.
A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás „A” és „B” Melléklete módosításának és kiegészítésének kihirdetéséről
6188
61/2007. (VI. 29.) GKM r.
A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás „A” és „B” Mellékletének belföldi alkalmazásáról
6282
62/2007. (VI. 29.) GKM r.
A MÁV Kórház és Központi Rendelőintézet fekvőbeteg és járóbeteg szakellátási feladatainak kiszervezéséről
6283
63/2007. (VI. 29.) GKM r.
A Budai MÁV Kórház fekvőbeteg és járóbeteg szakellátási feladatainak kiszervezéséről
6285
14/2007. (VI. 29.) PM r.
A START-kártya felhasználásának, a járulékkedvezmény érvényesítésének, továbbá elszámolásának részletes szabályairól szóló 31/2005. (IX. 29.) PM rendelet módosításáról
6285
15/2007. (VI. 29.) PM–MeHVM e. r.
A bevallási és adatszolgáltatási kötelezettségek elektronikus úton történő teljesítésének szabályairól szóló 13/2006. (IV. 28.) PM–IHM–MeHVM együttes rendelet módosításáról
6292
127/2007. (VI. 29.) KE h.
Városi cím adományozásáról
128/2007. (VI. 29.) KE h.
A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsának tagja kinevezéséről
6294
129/2007. (VI. 29.) KE h.
Nyugállományú határőr altábornagyi előléptetésről
6294
130/2007. (VI. 29.) KE h.
Nyugállományú határőr dandártábornoki kinevezésről
6294
131/2007. (VI. 29.) KE h.
Nyugállományú határőr dandártábornoki kinevezésről
6294
132/2007. (VI. 29.) KE h.
Büntetés-végrehajtási dandártábornoki kinevezésről
6295
133/2007. (VI. 29.) KE h.
Határőr dandártábornoki kinevezésről
6295
134/2007. (VI. 29.) KE h.
Nyugállományú határőr dandártábornoki kinevezésről
6295
1043/2007. (VI. 29.) Korm. h.
A MÁV ZRt. és a GySEV ZRt. nyugdíj-igazgatási feladatainak az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság részére történő átadásáról
6296
43/2007. (VI. 29.) ME h.
Főiskolai rektorok megbízásáról
6296
44/2007. (VI. 29.) ME h.
Főiskolai tanár kinevezéséről
6296
45/2007. (VI. 29.) ME h.
Főiskolai tanár kinevezéséről
6297
46/2007. (VI. 29.) ME h.
Főiskolai rektor megbízásáról
6297
47/2007. (VI. 29.) ME h.
Főiskolai rektor megbízásáról
6297
48/2007. (VI. 29.) ME h.
Címadományozási juttatás megállapításáról
6297
49/2007. (VI. 29.) ME h.
Címzetes főjegyzői cím adományozásáról
6298

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2023.12.07.