A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8313495. látogatója

Budapest

2007. június 28.,

csütörtök


 

82. szám


 

Ára: 3045,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
165/2007. (VI. 28.) Korm. r.
A Magyar Köztársaság Kormánya és az Albán Köztársaság Kormánya között Budapesten, 1996.január 24-én aláírt, a nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló Egyezmény módosításáról szóló, jegyzékváltás útján létrejött Megállapodás kihirdetéséről
5941
166/2007. (VI. 28.) Korm. r.
A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006.(XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról
5942
167/2007. (VI. 28.) Korm. r.
A Közlekedésbiztonsági Szervezetről szóló 278/2006.(XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
5944
168/2007. (VI. 28.) Korm. r.
Egyes kormányrendeleteknek a Nemzeti Közlekedési Hatósággal összefüggő módosításáról
5944
169/2007. (VI. 28.) Korm. r.
A települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 242/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
5950
3/2007. (VI. 28.) ME r.
A miniszterelnök helyettesítéséről
5952
4/2007. (VI. 28.) ME r.
A miniszterek helyettesítésének rendjéről
5952
5/2007. (VI. 28.) ME r.
Egyes miniszterelnöki rendeletek hatályon kívül helyezéséről
5952
17/2007. (VI. 28.) MeHVM r.
Az állami vezetők üdültetését biztosító üdültetési intézmények igénybevételi rendjéről szóló 7/2001.(III.5.) MeHVM rendelet módosításáról
5953
33/2007. (VI. 28.) EüM r.
Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993.(IV.2.) NM rendelet módosításáról
5955
52/2007. (VI. 28.) FVM r.
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről
6031
34/2007. (VI. 28.) IRM r.
A Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási Intézet alapításáról
6042
35/2007. (VI. 28.) IRM r.
A Határőrség Szolgálati Szabályzatáról szóló 40/2001.(XII. 23.) BM rendelet módosításáról
6043
16/2007. (VI. 28.) ÖTM r.
A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény végrehajtásáról ahelyi népszavazáson és a helyi népi kezdeményezésen című 29/2000. (X. 27.) BM rendelet, valamint a választási eljárásról szóló 1997.éviC.törvénynek a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a kisebbségi önkormányzati képviselők választásán történő végrehajtásáról szóló 29/2006. (V. 30.) BM rendelet módosításáról
6044
25/2007. (VI. 28.) SZMM r.
A külföldiek magyarországi foglalkoztatásának engedélyezéséről szóló 8/1999. (XI. 10.) SZCSM rendelet módosításáról
6047
67/2007. (VI. 28.) OGY h.
A területfejlesztési támogatásokról ésadecentralizáció elveiről, akedvezményezett térségek besorolásának feltételrendszeréről
6049
68/2007. (VI. 28.) OGY h.
A Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Tervről
6055
69/2007. (VI. 28.) OGY h.
Az úthasználattal arányos elektronikus díjfizetési rendszer magyarországi bevezetéséről
6065
125/2007. (VI. 28.) KE h.
Egyetemi tanárok rektori megbízásáról ésrektorimegbízások lejártáról
6066
126/2007. (VI. 28.) KE h.
Dandártábornoki kinevezésről
6066
1040/2007. (VI. 28.) Korm. h.
A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.törvény hatálya alá tartozó szervek jegyzékéről szóló 1085/2004. (VIII. 27.) Korm. határozat módosításáról
6066
1041/2007. (VI. 28.) Korm. h.
A fejlesztéspolitikáért felelős kormánybiztos felmentéséről
6067
1042/2007. (VI. 28.) Korm. h.
A Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Tervről szóló 68/2007. (VI. 28.) OGY határozatból eredő kormányzati teendőkről
6067
 
A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye
6067

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2023.06.05.