A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8382271. látogatója

Budapest

2007. június 27.,

szerda


 

81. szám


 

Ára: 5124,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
153/2007. (VI. 27.) Korm. r.
Az Élelmiszersegély Egyezmény kihirdetéséről
5717
154/2007. (VI. 27.) Korm. r.
A Bosznia és Hercegovina Minisztertanácsa, valamint a Magyar Köztársaság Kormánya közötti oktatási, tudományos és kulturális együttműködésről szóló Egyezmény kihirdetéséről
5736
155/2007. (VI. 27.) Korm. r.
A Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya közötti kulturális, oktatási és tudományos együttműködésről szóló Egyezmény kihirdetéséről
5739
156/2007. (VI. 27.) Korm. r.
A Magyar Köztársaság Kormánya és a Kubai Köztársaság Kormánya között Havannában, 2006. február 14-én aláírt, a kulturális, az oktatási és a tudományos cserekapcsolatokról szóló egyezmény kihirdetéséről
5741
157/2007. (VI. 27.) Korm. r.
A Magyar Népköztársaságban és a Lengyel Népköztársaságban kiállított, iskolai végzettséget, valamint tudományos fokozatot tanúsító okiratok egyenértékűségének kölcsönös elismeréséről szóló, Varsóban, 1980. évi április hó 25. napján aláírt megállapodás kihirdetéséről szóló 60/1980. (XII. 27.) MT rendelet hatályon kívül helyezéséről
5742
158/2007. (VI. 27.) Korm. r.
A Magyar Köztársaság Kormánya és a Lett Köztársaság Kormánya között a kulturális, tudományos és oktatási együttműködésről szóló Egyezmény kihirdetéséről
5743
159/2007. (VI. 27.) Korm. r.
A Magyar Köztársaság Kormánya és a Litván Köztársaság Kormánya között a kulturális, tudományos és oktatási együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről
5745
160/2007. (VI. 27.) Korm. r.
A Magyar Köztársaság Kormánya és a Macedón Köztársaság Kormánya közötti oktatási, tudományos és kulturális együttműködésről szóló Egyezmény kihirdetéséről
5748
161/2007. (VI. 27.) Korm. r.
A Magyar Köztársaság Kormánya és Mongólia Kormánya között a kultúra, az oktatás, a tudomány és a sport területén történő együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről
5752
162/2007. (VI. 27.) Korm. r.
A Magyar Köztársaság és a Portugál Köztársaság között az oktatás, a tudomány, a felsőoktatás, a kultúra, az ifjúság, a sport és a társadalmi kommunikáció területén történő együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről
5753
163/2007. (VI. 27.) Korm. r.
A Magyar Köztársaság Kormánya, valamint Szerbia és Montenegró Minisztertanácsa közötti oktatási, tudományos, kulturális, sport- és ifjúsági együttműködésről szóló Egyezménynek a Montenegrói Köztársaság vonatkozásában történő kihirdetéséről
5757
164/2007. (VI. 27.) Korm. r.
A Magyar Köztársaság Kormánya, valamint Szerbia és Montenegró Minisztertanácsa közötti oktatási, tudományos, kulturális, sport- és ifjúsági együttműködésről szóló Egyezmény Szerbia Köztársaság vonatkozásában történő kihirdetéséről
5761
31/2007. (VI. 27.) EüM r.
Az Európai Közösségi irányelvek hatálya alá tartozó, feltétel nélkül elismerésre kerülő, egyes egészségügyi oklevelek, bizonyítványok és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványok megnevezéséről szóló 30/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet módosításáról
5765
32/2007. (VI. 27.) EüM r.
A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek és a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi tartózkodásával összefüggő közegészséget veszélyeztető betegségekről
5808
50/2007. (VI. 27.) FVM r.
A mezőgazdasági vállalkozások által de minimis támogatásként igénybe vehető intézményi kezességvállalásról
5809
51/2007. (VI. 27.) FVM r.
A nemzeti agrárkár-enyhítési rendszerről szóló 2006. évi LXXXVIII. törvény végrehajtásának szabályairól szóló 88/2006. (XII. 28.) FVM rendelet módosításáról
5813
27/2007. (VI. 27.) HM r.
A honvédelmi ágazat katasztrófák elleni védekezésének irányításáról és feladatairól szóló 23/2005. (VI. 16.) HM rendelet módosításáról
5829
23/2007. (VI. 27.) KvVM r.
A védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről szóló 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet módosításáról
5831
60/2007. (VI. 27.) OGY h.
Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 14/2006. (V. 31.) OGY határozat módosításáról
5848
61/2007. (VI. 27.) OGY h.
A Kutatási és innovációs eseti bizottság tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról
5848
62/2007. (VI. 27.) OGY h.
Az állami intézményeknek és szervezeteknek az „Együtt Egymásért, Egy-másért Alapítvány” működésével kapcsolatos korrupciógyanús ügyekben való részvételének körülményeit és az „Együtt Egymásért, Egy-másért Alapítvány” működésének nemzetbiztonsági kockázatait vizsgáló bizottság létrehozásáról
5848
63/2007. (VI. 27.) OGY h.
Dr. Lomnici Zoltán, a Legfelsőbb Bíróság elnöke mentelmi ügyében
5850
64/2007. (VI. 27.) OGY h.
A Magyar Távirati Iroda Zrt. 2006. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
5850
65/2007. (VI. 27.) OGY h.
A Sport XXI. Nemzeti Sportstratégiáról
5851
66/2007. (VI. 27.) OGY h.
A Szentgotthárd és térsége környezeti állapotának megóvásáról és javításáról
5884
43/2007. (VI. 27.) AB h.
Az Alkotmánybíróság határozata
5885
44/2007. (VI. 27.) AB h.
Az Alkotmánybíróság határozata
5888
45/2007. (VI. 27.) AB h.
Az Alkotmánybíróság határozata
5894
46/2007. (VI. 27.) AB h.
Az Alkotmánybíróság határozata
5897
1039/2007. (VI. 27.) Korm. h.
Gripen Vadászrepülőgépek Beszerzését Vizsgáló Bizottság létrehozásáról
5911
 
Az Országgyűlés Elnökének közleménye a társadalmi és érdekképviseleti szervezetek listájáról
5911
 
Az Országos Választási Bizottság 154/2007. (VI. 25.) OVB határozata
5927
 
Az Országos Választási Bizottság 155/2007. (VI. 25.) OVB határozata
5929
 
Az Országos Választási Bizottság 156/2007. (VI. 25.) OVB határozata
5932
 
Az Országos Választási Bizottság 157/2007. (VI. 25.) OVB határozata
5935
 
Az Országos Választási Bizottság 158/2007. (VI. 25.) OVB határozata
5936
 
Az Országos Választási Bizottság 159/2007. (VI. 25.) OVB határozata
5936
 
Az Országos Választási Bizottság 160/2007. (VI. 25.) OVB határozata
5937
 
Az Országos Választási Bizottság 162/2007. (VI. 25.) OVB határozata
5937

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.24.