A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8313497. látogatója

Budapest

2007. június 18.,

hétfő


 

76. szám


 

Ára: 399,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
138/2007. (VI. 18.) Korm. r.
Az egységes élelmiszer-biztonsági szervezetalakítással összefüggő kormányrendeletek módosításáról
5380
139/2007. (VI. 18.) Korm. r.
A tűzvédelemmel kapcsolatos piacfelügyeleti hatósági feladatokat ellátó szerv kijelöléséről
5385
140/2007. (VI. 18.) Korm. r.
A tűzvédelmi bírságnak, valamint a biztosítók tűzvédelmi hozzájárulásának a központi költségvetésbe történő befizetése és elszámolása rendjéről, valamint felhasználásának és ellenőrzésének módjáról szóló 180/1998. (XI. 6.) Korm. rendelet módosításáról
5386
29/2007. (VI. 18.) EüM r.
Az étrend-kiegészítőkről szóló 37/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet módosításáról
5386
31/2007. (VI. 18.) IRM r.
A megyei (budapesti) rendőr-főkapitányságok és rendőrkapitányságok illetékességi területének megállapításáról szóló 22/2004. (VI. 2.) BM rendelet módosításáról
5387
32/2007. (VI. 18.) IRM r.
A szabadságvesztés és az előzetes letartóztatás végrehajtásának szabályairól szóló 6/1996. (VII. 12.) IM rendelet módosításáról
5388
115/2007. (VI. 18.) KE h.
Kitüntetés adományozásáról
5389
116/2007. (VI. 18.) KE h.
Kitüntetés viselésének engedélyezéséről
5389
1037/2007. (VI. 18.) Korm. h.
A korrupció elleni küzdelemmel kapcsolatos feladatokról
5389
1038/2007. (VI. 18.) Korm. h.
A „Sikeres Magyarországért” Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram hitelkeretének bővítéséről, a „Sikeres Magyarországért” Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram és a „Sikeres Magyarországért” Agrár Fejlesztési Hitelprogram hitelcéljainak kiegészítéséről
5391
40/2007. (VI. 18.) ME h.
Az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok Bizottsága tagjainak megbízatása megszűnéséről
5392
41/2007. (VI. 18.) ME h.
Az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok Bizottsága tagjainak megbízásáról
5393
 
Tájékoztató az Országos Érdekegyeztető Tanács 2007. április 13-i üléséről
5393
 
Tájékoztató az Országos Érdekegyeztető Tanács 2007. április 26-i üléséről
5393
 
Helyesbítés
5395
 
Tárgymutató a 2007. május hónapban kihirdetett jogszabályokról, illetve közzétett határozatokról ésközleményekről

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2023.06.05.