A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8371001. látogatója

Budapest

2007. június 12.,

kedd


 

73. szám


 

Ára: 1344,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2007: LIII. tv.
A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény módosításáról
5132
2007: LIV. tv.
Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény módosításáról
5133
2007: LV. tv.
A lakások és helyiségek bérletére, valamint azelidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény módosításáról
5134
2007: LVI. tv.
A földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény módosításáról
5135
2007: LVII. tv.
A tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló 1996. évi LVIII. törvény módosításáról
5137
2007: LVIII. tv.
A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvény módosításáról
5144
2007: LIX. tv.
A polgármesterek és a helyi önkormányzati képviselők összeférhetetlenségének megállapítására irányuló eljárással összefüggő törvénymódosításokról
5149
2007: LX. tv.
Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről
5149
130/2007. (VI. 12.) Korm. r.
A magyar igazolvány és a magyar hozzátartozói igazolvány kiadásával kapcsolatos eljárásról szóló 318/2001. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról
5155
131/2007. (VI. 12.) Korm. r.
A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001.évi LXII. törvény pedagógusokat és oktatókat érintő rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 206/2003. (XII. 10.) Korm. rendelet módosításáról
5158
132/2007. (VI. 12.) Korm. r.
A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alá tartozó személyek diákkedvezményeiről szóló 319/2001. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról
5160
30/2007. (VI. 12.) IRM–MeHVM e. r.
A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alá tartozó személyek igazolványának tartalmi és formai követelményeiről szóló 49/2001. (XII. 29.) BM–KüM együttes rendelet módosításáról
5164
23/2007. (VI. 12.) SZMM r.
Az egyes munkaköri megnevezésekről
5183
37/2007. (VI. 12.) AB h.
Az Alkotmánybíróság határozata
5184

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.27.