A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8382235. látogatója

Budapest

2007. június 11.,

hétfő


 

72. szám


 

Ára: 1722,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2007: XLVII. tv.
A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 2006. évi XCIX. törvény módosításáról
5052
2007: XLVIII. tv.
A Közösség területére belépő, illetve a Közösség területét elhagyó készpénz ellenőrzéséről szóló, 2005. október 26-i 1889/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról
5052
2007: XLIX. tv.
A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 1999. évi CXXIV. törvény módosításáról
5053
2007: L. tv.
A biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX.törvény módosításáról
5058
2007: LI. tv.
A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény, valamint egyes szakosított hitelintézetekről szóló törvények módosításáról
5066
2007: LII. tv.
A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény módosításáról
5095
27/2007. (VI. 11.) EüM r.
A kozmetikai termékek biztonságosságáról, gyártási, forgalmazási feltételeiről és közegészségügyi ellenőrzéséről szóló 40/2001. (XI. 23.) EüM rendelet módosításáról
5121
45/2007. (VI. 11.) FVM r.
A fás szárú energetikai ültetvények telepítésének engedélyezése, telepítése, művelése és megszüntetése részletes szabályairól, valamint ezen eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról
5122
46/2007. (VI. 11.) FVM r.
A földhivatalokról szóló 62/1999. (VII. 21.) FVM rendelet módosításáról
5125
47/2007. (VI. 11.) FVM r.
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból önálló, építéssel nem járó gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 26/2007. (IV.17.) FVM rendelet módosításáról
5125
 
A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága jogegységi határozata (2/2007. BJE szám)
5126

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.24.