A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8371016. látogatója

Budapest

2007. június 6.,

szerda


 

69. szám


 

Ára: 1344,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2007: XLV. tv.
A közlekedéssel összefüggő egyes törvények módosításáról
4892
6/2007. (VI. 6.) MNB r.
Az új biztonsági elemekkel ellátott 1000 forintos címletű bankjegy kibocsátásáról szóló 5/2006. (III. 23.) MNB rendelet 3.§-ának (2)bekezdésében meghatározott 1000 forintos címletű bankjegyek bevonásáról
4896
25/2007. (VI. 6.) HM–IRM e. r.
A Magyar Honvédség katonai nyomozó hatóságairól és a bűncselekmények parancsnoki nyomozásáról szóló 19/2003. (V. 8.) HM–IM együttes rendelet módosításáról
4897
10/2007. (VI. 6.) PM r.
Az illetékekkel kapcsolatos ügyiratok kezeléséről, valamint az illetékek kiszabásáról, elszámolásáról és könyveléséről szóló 40/2006. (XII. 25.) PM rendelet módosításáról
4897
11/2007. (VI. 6.) PM r.
Az országkockázat tőkekövetelményéről szóló 16/2001. (III. 9.) PM rendelet, valamint a befektetési vállalkozások országkockázatának tőkekövetelményéről szóló 8/2002. (II. 20.) PM rendelet módosításáról
4898
12/2007. (VI. 6.) PM r.
A katonai csapat- és árumozgásokra vonatkozó vámeljárás különös szabályairól szóló 42/2004. (XI. 17.) PM rendelet módosításáról
4900
50/2007. (VI. 6.) OGY h.
A Fogyasztóvédelmi eseti bizottság tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 11/2007. (III. 7.) OGY határozat módosításáról
4901
51/2007. (VI. 6.) OGY h.
A Magyar Honvédség további fejlesztésének irányairól
4901
32/2007. (VI. 6.) AB h.
Az Alkotmánybíróság határozata
4902
33/2007. (VI. 6.) AB h.
Az Alkotmánybíróság határozata
4908
34/2007. (VI. 6.) AB h.
Az Alkotmánybíróság határozata
4915
35/2007. (VI. 6.) AB h.
Az Alkotmánybíróság határozata
4920
36/2007. (VI. 6.) AB h.
Az Alkotmánybíróság határozata
4925
110/2007. (VI. 6.) KE h.
Rendőr altábornagy szolgálati viszonyának megszüntetéséről
4937
111/2007. (VI. 6.) KE h.
Rendőr vezérőrnagy szolgálati viszonyának megszüntetéséről
4938
 
Az Országos Választási Bizottság 146/2007. (V. 31.) OVB határozata
4938
 
Az Országos Választási Bizottság 147/2007. (V. 31.) OVB határozata
4938
 
Az Országos Választási Bizottság 148/2007. (V. 31.) OVB határozata
4939
 
Az Országos Választási Bizottság 149/2007. (V. 31.) OVB határozata
4939
 
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlésének Szervezeti és Működési Szabályzata
4940
 
A Bolgár Országos Önkormányzat 2006. évi zárszámadása
4948
 
A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye
4952
 
Helyesbítés
4954

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.27.