A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8311790. látogatója

Budapest

2007. május 30.,

szerda


 

66. szám


 

Ára: 399,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
54/2007. (V. 30.) GKM r.
A helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól szóló 5/2004. (I.28.) GKM rendelet módosításáról
4500
21/2007. (V. 30.) HM r.
A honvédségi közúti járművek műszaki vizsgálatáról, valamint környezetvédelmi felülvizsgálatáról ésellenőrzéséről szóló 7/1992. (IV.7.) HM rendelet módosításáról
4500
22/2007. (V. 30.) HM r.
A Maléter Pál Emlékérem alapításáról szóló 15/1998.(X. 6.) HM rendelet módosításáról
4500
23/2007. (V. 30.) HM r.
A dohányzásról, a dohányzóhelyek kijelöléséről ésadohánytermékek forgalmazásáról szóló 14/1999.(X. 27.) HM rendelet módosításáról
4501
24/2007. (V. 30.) HM r.
A Magyar Honvédség egyes beosztásaihoz kapcsolódó munkaköri követelményekről szóló 20/2002.(IV.10.)HM rendelet módosításáról
4501
31/2007. (V. 30.) AB h.
Az Alkotmánybíróság határozata
4502
18/2007. (V. 30.) KüM h.
A Magyar Köztársaság Kormánya ésaHorvátKöztársaság Kormánya között akörnyezetvédelem és a természetvédelem terén való együttműködésről szóló, Budapesten, 2006.január26-án aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló 127/2006.(V. 30.) Korm. rendelet 2–3.§-a hatálybalépéséről
4510
8002/2007. (V. 30.) GKM–ÖTM e. táj.
A helyi közösségi közlekedés normatív támogatásának önkormányzatonként megítélt összegeiről
4510
9/2007. (MK66.) ÖTM ut.
Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatának kiadásáról szóló 2/2006. (MK 94.) ÖTM utasítás módosításáról
4513
 
Az Országgyűlés elnökének közleménye az állampolgári jogok országgyűlési biztosa általános helyettesének lemondásáról
4518
 
A Központi Igazságügyi Hivatal közleménye a 2007. július 2–július 10-ig terjedő időszak – II/1. földalapra vonatkozó – termőföld árveréseiről
4519

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2023.05.29.