A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8311830. látogatója

Budapest

2007. május 24.,

csütörtök


 

65. szám


 

Ára: 3234,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2007: XL. tv.
A nemzeti agrárkár-enyhítési rendszerről szóló 2006. évi LXXXVIII. törvény módosításáról
4357
2007: XLI. tv.
A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény módosításáról
4359
2007: XLII. tv.
Az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről az Amerikai Egyesült Államok közötti légiközlekedési megállapodás kihirdetéséről
4359
112/2007. (V. 24.) Korm. r.
A hosszú távú kötelezettségek vállalásának egyes szabályairól szóló 24/2007. (II. 28.) Korm. rendelet módosításáról
4384
113/2007. (V. 24.) Korm. r.
A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény végrehajtásáról
4384
114/2007. (V. 24.) Korm. r.
A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról
4403
115/2007. (V. 24.) Korm. r.
A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvénnyel, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvénnyel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
4444
116/2007. (V. 24.) Korm. r.
A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról szóló 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet módosításáról
4458
24/2007. (V. 24.) EüM r.
A gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről szóló 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet módosításáról
4482
22/2007. (V. 24.) IRM r.
A Büntetés-végrehajtás Továbbképzési és Rehabilitációs Központja (Igal) megszüntetéséről
4485
23/2007. (V. 24.) IRM r.
A büntetés-végrehajtási szervek alapító okiratainak kiadásáról, módosításáról szóló 20/1997. (VII. 8.) IM rendelet módosításáról
4486
24/2007. (V. 24.) IRM r.
A belügyminiszter irányítása alá tartozó nyomozó hatóságok nyomozásának részletes szabályairól és a nyomozási cselekmények jegyzőkönyv helyett más módon való rögzítésének szabályairól szóló 23/2003. (VI. 24.) BM–IM együttes rendelet módosításáról
4487
30/2007. (V. 24.) AB h.
Az Alkotmánybíróság határozata
4489
101/2007. (V. 24.) KE h.
Rendőr dandártábornok szolgálati viszonyának megszüntetéséről
4492
102/2007. (V. 24.) KE h.
Bírák felmentéséről és bírák kinevezéséről
4492
17/2007. (V. 24.) KüM h.
A Magyar Köztársaság és az Osztrák Köztársaság között az egymás nevében a vízumok kiadásában diplomáciai és konzuli képviseleteik útján történő kölcsönös eljárásról szóló, Bécsben, 2007. március 6-án aláírt Megállapodás kihirdetéséről szóló 2007. évi XVIII. törvény 2–3.§-a hatálybalépéséről
4493
 
Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal elnökének közleménye a személyi jövedelemadó meghatározott részének felhasználásáról rendelkező magánszemély nyilatkozatára igényt tartó egyház részére történő technikai szám kiadásáról
4493
 
Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal közleménye a 2007. június 1-je és június 30-a között alkalmazható üzemanyagárakról
4494
 
A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye
4494
 
Helyesbítés
4497

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2023.05.29.