A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8311830. látogatója

Budapest

2007. május 21.,

hétfő


 

63. szám


 

Ára: 3234,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2007: XXXIX. tv.
Egyes adótörvények módosításáról
4132
18/2007. (V. 21.) HM r.
A katonai nemzetbiztonsági szolgálatok objektumaibatörténő belépés rendjéről szóló 2/1997.(I. 10.) HM rendelet módosításáról
4135
19/2007. (V. 21.) HM r.
Az országgyűlési biztosnak a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség működésére szolgáló területeire történő belépéséről szóló 11/1996.(IX. 25.) HM rendelet módosításáról
4136
20/2007. (V. 21.) HM r.
Az országgyűlési képviselői igazolvánnyal történő belépés rendjéről
4136
8/2007. (V. 21.) PM r.
A közösségi vámjog végrehajtásának részletes szabályairól szóló 15/2004. (IV. 5.) PM rendelet módosításáról
4137
20/2007. (V. 21.) SZMM r.
A szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről
4138
21/2007. (V. 21.) SZMM r.
A szociális és munkaügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról
4161
93/2007. (V. 21.) KE h.
Orvos dandártábornok szolgálati viszonyának megszüntetéséről és nyugállományba helyezéséről
4167
94/2007. (V. 21.) KE h.
Dandártábornok szolgálati viszonyának megszüntetéséről
4168
95/2007. (V. 21.) KE h.
Nyugállományú vezérőrnagy nyugállományúaltábornagyielőléptetéséről
4168
96/2007. (V. 21.) KE h.
Nyugállományú vezérőrnagy nyugállományúaltábornagyielőléptetéséről
4168
97/2007. (V. 21.) KE h.
Dandártábornok vezérőrnagyi előléptetéséről
4169
98/2007. (V. 21.) KE h.
Nyugállományú dandártábornok vezérőrnagyi előléptetéséről
4169
99/2007. (V. 21.) KE h.
Nyugállományú ezredes nyugállományúdandártábornoki kinevezéséről
4169
100/2007. (V. 21.) KE h.
Nyugállományú ezredes dandártábornoki kinevezéséről
4169
16/2007. (V. 21.) KüM h.
A Magyar Köztársaság és Románia között, aszociálisbiztonságról szóló Egyezmény végrehajtására szolgáló Igazgatási Megállapodás kihirdetéséről szóló 256/2006. (XII. 15.) Korm. rendelet 2–3.§-a hatálybalépéséről
4170
17/2007. (MK 63.) GKM ut.
A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról
4170

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2023.05.29.