A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8311830. látogatója

Budapest

2007. május 18.,

péntek


 

62. szám


 

Ára: 399,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2007: XXXIV. tv.
Az Európa Tanács keretében Strasbourgban, 1989. november 16-án létrejött, a tiltott teljesítményfokozó szerek és módszerek használata elleni Egyezmény Varsóban, 2002. szeptember 12-én kelt Kiegészítő Jegyzőkönyvének kihirdetéséről
4108
2007: XXXV. tv.
A Magyar Köztársaság és a Szlovén Köztársaság között az egymás nevében a vízumok és tartózkodási engedélyek kiadásában diplomáciai és konzuli képviseleteik útján történő kölcsönös eljárásról szóló Megállapodás kihirdetéséről
4112
2007: XXXVI. tv.
A szabálysértési jogsegélyről
4115
2007: XXXVII. tv.
Az állampolgári jogok országgyűlési biztosáról szóló 1993. évi LIX. törvény módosításáról
4122
2007: XXXVIII. tv.
A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény módosításáról
4123
23/2007. (V. 18.) EüM r.
A társadalombiztosítási támogatással rendelhető gyógyászati ellátások támogatásáról
4124
41/2007. (V. 18.) FVM r.
A Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerről szóló 115/2003. (XI. 13.) FVM rendelet módosításáról
4126
 
A gazdasági és közlekedési miniszter határozata
4126
 
Beszámoló az Országos Szlovák Önkormányzat és intézményei 2006. évi gazdálkodásáról
4126
 
Helyesbítés
4128

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2023.05.30.