A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8371004. látogatója

Budapest

2007. május 11.,

péntek


 

59. szám


 

Ára: 1155,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
16/2007. (V. 11.) MeHVM–ÖTM e. r.
A Közép-magyarországi operatív program végrehajtásában közreműködő szervezetek kijelöléséről
3949
22/2007. (V. 11.) EüM r.
A törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet módosításáról
3951
37/2007. (V. 11.) FVM r.
A szőlőültetvények kivágásához nyújtott támogatások részletes feltételeiről
3952
10/2007. (V. 11.) HM r.
A honvédségi közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1992. (IV. 7.) HM rendelet módosításáról
3956
11/2007. (V. 11.) HM r.
A honvédségnél foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 25/1992. (XI. 25.) HM rendelet módosításáról
3956
12/2007. (V. 11.) HM r.
A Honvédelmi Minisztérium rendelkezése alatt lévő lakások és helyiségek bérletéről, elidegenítéséről, valamint a lakhatás támogatásáról szóló 6/1994. (IV. 30.) HM rendelet módosításáról
3957
13/2007. (V. 11.) HM r.
A Magyar Honvédség környezetvédelmi megbízottainak alkalmazási és képesítési feltételeiről szóló 24/1997. (XI. 6.) HM rendelet módosításáról
3957
14/2007. (V. 11.) HM r.
Az élelmiszer-utalvánnyal való ellátásról szóló 15/2000. (VI. 20.) HM rendelet módosításáról
3958
15/2007. (V. 11.) HM r.
A meghatározott össztömeget, tengelyterhelést és méretet meghaladó honvédségi járművek közúti közlekedéséről szóló 32/2000. (XI. 22.) HM rendelet módosításáról
3958
16/2007. (V. 11.) HM r.
A Magyar Honvédség hivatásos állományú tagjai nyugellátásának, a szerződéses katonák rokkantsági és baleseti rokkantsági nyugellátásának, valamint a hivatásos és szerződéses katonák baleseti járadékának részletes szabályairól szóló 8/2002. (II. 15.) HM rendelet módosításáról
3959
17/2007. (V. 11.) HM r.
A katonák illetményéről és illetményjellegű juttatásairól, valamint a közalkalmazottak jutalmazásáról szóló 3/2002. (I. 25.) HM rendelet módosításáról
3960
1031/2007. (V. 11.) Korm. h.
Az új Kormányzati Negyed fejlesztés megvalósítási és finanszírozási konstrukcióiról és a megvalósítás egyes kérdéseiről
3977
15/2007. (V. 11.) KüM h.
A Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság között a határokat átlépő bűnözés megelőzésében és a szervezett bűnözés elleni harcban folytatott együttműködésről szóló, Pozsonyban, 2006. október 2-án aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló 2006. évi XCI. törvény 2–3.§-a hatálybalépéséről
3978

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.27.