A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8311830. látogatója

Budapest

2007. április 26.,

csütörtök


 

53. szám


 

Ára: 1533,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
88/2007. (IV. 26.) Korm. r.
A doppingellenes tevékenység szabályairól szóló 55/2004. (III. 31.) Korm. rendelet módosításáról
3428
89/2007. (IV. 26.) Korm. r.
A budapesti 4-es metróvonal Kelenföldi pályaudvar–Bosnyák tér közötti szakasza megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
3436
90/2007. (IV. 26.) Korm. r.
A környezetkárosodás megelőzésének éselhárításánakrendjéről
3441
91/2007. (IV. 26.) Korm. r.
A természetben okozott károsodás mértékének megállapításáról, valamint a kármentesítés szabályairól
3448
92/2007. (IV. 26.) Korm. r.
A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004.(VII.21.) Korm. rendelet módosításáról
3457
93/2007. (IV. 26.) Korm. r.
A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet módosításáról
3460
33/2007. (IV. 26.) FVM r.
Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból az energetikai célból termesztett növények termesztéséhez nyújtható kiegészítő támogatás igénybevételének feltételeiről
3466
48/2007. (IV. 26.) GKM r.
A belföldi közforgalmú menetrend szerinti vasúti személyszállítás és helyközi (távolsági) autóbusz-közlekedés, valamint a nevelési-oktatási intézmények által rendelt belföldi autóbusz különjáratok legmagasabb díjairól
3467
49/2007. (IV. 26.) GKM–EüM–IRM– MeHVM–PM e. r.
A kábítószer-prekurzorokkal kapcsolatos hatósági feladatok ellátásához szükséges tárolandó adatok köréről és az adatokhoz való hozzáférés rendjéről
3476
50/2007. (IV. 26.) GKM–PM e. r.
A vasúti közlekedési tevékenységek vasúti társaságon belüli számviteli elkülönítéséről
3479
13/2007. (MK 53.) KvVM ut.
A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról
3483
4/2007. (MK 53.) MSZH közl.
Az Innoforum 2007 XV. Hazai Szellemi Termék Börzén bemutatásra kerülő találmányok, védjegyek, formatervezési és használati minták kiállítási kedvezményéről, illetve kiállítási elsőbbségéről
3488
 
A Szabad Demokraták Szövetsége – A Magyar Liberális Párt 2006.évi pénzügyi beszámolója
3488
 
A Magyar Demokrata Fórum 2004. évi módosított pénzügyi beszámolója
3489
 
A Magyar Demokrata Fórum 2005. évi módosított pénzügyi beszámolója
3490
 
A Magyar Demokrata Fórum 2006. évi pénzügyi beszámolója
3491
 
Helyesbítés
3492

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2023.05.30.