A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381637. látogatója

Budapest

2007. április 25.,

szerda


 

52. szám


 

Ára: 2478,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2007: XXIX. tv.
Egyes környezetvédelmi tárgyú törvények környezeti felelősséggel összefüggő módosításáról
3316
80/2007. (IV. 25.) Korm. r.
A Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Miniszterek Kabinetje között a gazdasági együttműködésről szóló megállapodás kihirdetéséről
3320
81/2007. (IV. 25.) Korm. r.
A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet módosításáról
3325
82/2007. (IV. 25.) Korm. r.
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, az Európai Halászati Alapból, valamint az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból támogatott programok és intézkedések pénzügyi, számviteli és ellenőrzési rendszerek kialakításáról, lebonyolításának rendjéről
3326
83/2007. (IV. 25.) Korm. r.
A számhordozhatóság szabályairól szóló 46/2004. (III. 18.) Korm. rendelet, az elektronikus hírközlési hálózatok azonosítóinak nemzeti felosztási tervéről szóló 164/2005. (VIII. 16.) Korm. rendelet és az elektronikus hírközlő hálózatok azonosítóival kapcsolatos gazdálkodás rendjéről szóló 184/2005. (IX. 13.) Korm. rendelet módosításáról
3337
84/2007. (IV. 25.) Korm. r.
A Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszer és a kapcsolódó rendszerek biztonsági követelményeiről
3339
85/2007. (IV. 25.) Korm. r.
A közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről
3404
86/2007. (IV. 25.) Korm. r.
A Vám- és Pénzügyőrség szervezetéről, valamint egyes szervek kijelöléséről szóló 314/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
3411
87/2007. (IV. 25.) Korm. r.
Az egészségügyi struktúraváltásból fakadó önkormányzati kötelezettségek támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól
3412
32/2007. (IV. 25.) FVM r.
A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlege társfinanszírozásában megvalósuló, az Európai Unió környezetvédelmi, állatjóléti és -higiéniai előírásainak való megfeleléshez nyújtott támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 139/2004. (IX. 24.) FVM rendelet módosításáról
3415
12/2007. (IV. 25.) ÖTM r.
A tűzesetek vizsgálatára vonatkozó szabályokról
3415
35/2007. (IV. 25.) OGY h.
Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 14/2006. (V. 31.) OGY határozat módosításáról
3419
26/2007. (IV. 25.) AB h.
Az Alkotmánybíróság határozata
3419
 
Az Alkotmánybíróság elnökének közleménye alkotmánybírói megbízatás megszűnéséről
3424
 
Helyesbítés
3424

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.22.