A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8314371. látogatója

Budapest

2007. április 24,

kedd


 

51. szám


 

Ára: 1722,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
78/2007. (IV. 24.) Korm. r.
A környezeti alapnyilvántartásról
3236
79/2007. (IV. 24.) Korm. r.
A tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről és a tűzvédelmi hatósági tevékenység részletes szabályairól
3248
13/2007. (IV. 24.) MeHVM r.
A Miniszterelnökség fejezetnél a hazai nemzeti és etnikai kisebbségek, valamint a határon túli magyarok támogatásával kapcsolatos fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának szabályairól
3249
31/2007. (IV. 24.) FVM r.
A felszámolás alatt lévő Pápai Hús Zrt. kiegyenlítetlen követeléssel rendelkező élőállat beszállítóinak de minimis állami támogatásáról
3255
25/2007. (IV. 24.) OKM r.
A kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról szóló 1/2000. (I. 14.) NKÖM rendelet módosításáról
3258
11/2007. (IV. 24.) ÖTM r.
A hivatásos önkormányzati tűzoltóságok illetékességi területéről
3262
7/2007. (IV. 24.) PM–ÖTM e. r.
A helyi önkormányzatokat és a többcélú kistérségi társulásokat 2007. évben egyes központi költségvetési kapcsolatokból megillető forrásokról szóló 1/2007. (I. 30.) PM–ÖTM együttes rendelet módosításáról
3293
69/2007. (IV. 24.) KE h.
Államtitkár felmentéséről
3295
70/2007. (IV. 24.) KE h.
Egészségügyi miniszter kinevezéséről
3295
71/2007. (IV. 24.) KE h.
Egyetemi tanári kinevezésekről
3295
 
Az Országos Választási Bizottság 108/2007. (IV. 18.) OVB határozata
3296
 
Az Országos Választási Bizottság 109/2007. (IV. 18.) OVB határozata
3296
 
Az Országos Választási Bizottság 110/2007. (IV. 18.) OVB határozata
3297
 
Az Országos Választási Bizottság 111/2007. (IV. 18.) OVB határozata
3298
 
Az Országos Választási Bizottság 112/2007. (IV. 18.) OVB határozata
3299
 
Az Országos Választási Bizottság 113/2007. (IV. 18.) OVB határozata
3300
 
Az Országos Választási Bizottság 114/2007. (IV. 18.) OVB határozata
3303
 
Az Országos Választási Bizottság 115/2007. (IV. 18.) OVB határozata
3304
 
Az Országos Választási Bizottság 116/2007. (IV. 18.) OVB határozata
3305
 
Az Országos Választási Bizottság 117/2007. (IV. 18.) OVB határozata
3305
 
Az Országos Választási Bizottság 118/2007. (IV. 18.) OVB határozata
3306
 
Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal közleménye a 2007. május 1-je és május 31-e között alkalmazható üzemanyagárakról
3306
 
A Magyar Szocialista Párt 2006.évi pénzügyi zárómérlege
3307
 
A Központi Igazságügyi Hivatal közleménye a 2007. május 21.– június 1-jéig terjedő időszak – II/1. földalapra vonatkozó – termőföld árveréseiről
3309
 
A Központi Igazságügyi Hivatal közleménye a 2007. május 21.– június 1-jéig terjedő időszak – II/2. földalapra vonatkozó – termőföld árveréseiről
3310
 
A Központi Igazságügyi Hivatal közleménye a 2007. május 21.– június 1-jéig terjedő időszak – II/3. földalapra vonatkozó – termőföld árveréseiről
3311
 
A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye
3312
 
Helyesbítés
3312

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2023.06.09.