A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8312999. látogatója

Budapest

2007. január 18.,

csütörtök


 

5. szám


 

Ára: 966,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2/2007. (I. 18.) Korm. r.
Az „Ipari Park” címről és az ipari parkok fejlesztését szolgáló rendszer működéséről szóló 186/2005. (IX. 13.) Korm. rendelet módosításáról
131
3/2007. (I. 18.) Korm. r.
Az űrkutatással és űrtevékenységgel kapcsolatos kormányzati feladatokról szóló 300/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
131
4/2007. (I. 18.) FVM–KvVM e. r.
A védett őshonos mezőgazdasági állatfajták és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták körének megállapításáról
132
5/2007. (I. 18.) GKM–EüM e. r.
Egyes miniszteri rendeleteknek a Nemzeti Közlekedési Hatóság felállításával kapcsolatos módosításáról
134
6/2007. (I. 18.) GKM–KvVM e. r.
Egyes közlekedési tárgyú rendeleteknek a Nemzeti Közlekedési Hatóság felállításával kapcsolatos módosításáról
135
2/2007. (I. 18.) HM r.
A Magyar Honvédség jelképeiről és jelzéseiről szóló 3/1996. (IV.12.) HM rendelet módosításáról
135
1/2007. (I. 18.) KvVM r.
Az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikai berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló 16/2004. (X.8.) KvVM rendelet módosításáról
137
2/2007. (I. 18.) KvVM r.
A Lampl Hugó-emlékplakett alapításáról
139
1/2007. (I. 18.) OKM r.
A közoktatás minőségbiztosításáról és minőségfejlesztéséről szóló 3/2002. (II. 15.) OM rendelet módosításáról
141
2/2007. (I. 18.) OKM r.
A nemzeti kulturális örökség minisztere által adományozható művészeti és egyéb szakmai díjakról szóló 3/1999. (II. 24.) NKÖM rendelet kiegészítéséről
142
1/2007. (I. 18.) AB h.
Az Alkotmánybíróság határozata
143
13/2007. (I. 18.) KE h.
Vezérőrnagy szolgálati viszonyának megszüntetéséről és nyugállományba helyezéséről
152
14/2007. (I. 18.) KE h.
Dandártábornok szolgálati viszonyának megszüntetéséről és nyugállományba helyezéséről
153
15/2007. (I. 18.) KE h.
Dandártábornok szolgálati viszonyának megszüntetéséről és nyugállományba helyezéséről
153
1002/2007. (I. 18.) Korm. h.
A Kábítószerügyi Koordinációs Bizottságról
153
6/2007. (I. 18.) ME h.
A záhonyi térség komplex fejlesztését elősegítő miniszterelnöki megbízott kinevezéséről
155
3/2007. (I. 18.) KüM h.
Az Egyesült Nemzetek keretében, Palermóban, 2000. december 14-én létrejött, a nemzetközi szervezett bűnözés elleni Egyezmény kihirdetéséről szóló 2006. évi CI. törvény 2–3. §-ainak hatálybalépéséről
156
4/2007. (I. 18.) KüM h.
Az Egyesült Nemzetek keretében, Palermóban, 2000. december 14-én létrejött, a nemzetközi szervezett bűnözés elleni Egyezménynek az emberkereskedelem, különösen a nők és a gyermekek kereskedelme megelőzéséről, visszaszorításáról és büntetéséről szóló Jegyzőkönyve kihirdetéséről szóló 2006. évi CII.törvény 2–3. §-ainak hatálybalépéséről
156
5/2007. (I. 18.) KüM h.
Az Egyesült Nemzetek keretében, Palermóban, 2000. december 14-én létrejött, a nemzetközi szervezett bűnözés elleni Egyezménynek a migránsok szárazföldön, légi úton és tengeren történő csempészete elleni fellépésről szóló Jegyzőkönyve kihirdetéséről szóló 2006. évi CIII. törvény 2–3. §-ainak hatálybalépéséről
157
1/2007. (MK 5.) MSZH közl.
Egyes 2007. évi kiállításokon bemutatásra kerülő találmányok, védjegyek, formatervezési és használati minták kiállítási kedvezményéről, illetve kiállítási elsőbbségéről
157
 
A Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter közleménye a Kormány 2007. I. félévi munkatervéből származó jogalkotási feladatok jegyzékéről
158
 
Tájékoztató az Országos Érdekegyeztető Tanács 2006. november 6-i üléséről
165
 
Tájékoztató az Országos Érdekegyeztető Tanács 2006. november 13-i üléséről
166
 
Tájékoztató az Országos Érdekegyeztető Tanács 2006. november 22-i üléséről
167
 
Az Országos Választási Iroda közleménye
168
 
Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal közleménye a 2007. február 1-je és február 28-a között alkalmazható üzemanyagárakról
168
 
A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye
168
 
Helyesbítés
170

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2023.06.02.