A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8311830. látogatója

Budapest

2007. április 19.,

csütörtök


 

49. szám


 

Ára: 777,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
76/2007. (IV. 19.) Korm. r.
A Nemzetközi Vasúti Árufuvarozásról szóló Megállapodás (SzMGSz) 2006. évi módosításainak és kiegészítéseinek kihirdetéséről
3116
77/2007. (IV. 19.) Korm. r.
Az Európai Közösség és tagállamai, valamint a Koreai Köztársaság között a polgári globális navigációs műholdrendszerről (GNSS) szóló Együttműködési Megállapodás kihirdetéséről
3123
20/2007. (IV. 19.) EüM r.
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvénynek a szerv- és szövetátültetésre, valamint -tárolásra és egyes kórszövettani vizsgálatokra vonatkozó rendelkezései végrehajtásáról szóló 18/1998. (XII. 27.) EüM rendelet, továbbá az emberi reprodukcióra irányuló különleges eljárások végzésére vonatkozó, valamint az ivarsejtekkel és embriókkal való rendelkezésre és azok fagyasztva tárolására vonatkozó részletes szabályokról szóló 30/1998. (VI. 24.) NM rendelet módosításáról
3128
31/2007. (IV. 19.) OGY h.
Az Új Magyarország Fejlesztési Terv végrehajtását felügyelő eseti bizottság tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 56/2006. (XII. 20.) OGY határozat módosításáról
3135
32/2007. (IV. 19.) OGY h.
A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája 95.ülésszakán elfogadott, a munkavédelemről szóló 187. számú Keretegyezményről és a munkavédelemről szóló 197. számú Ajánlásról, valamint a munkaviszonyról szóló 198. számú Ajánlásról szóló beszámoló elfogadásáról
3136
33/2007. (IV. 19.) OGY h.
A Hungária Televízió Közalapítvány működésének 2004. január 1-jétől 2004. december 31-ig terjedő időszakáról szóló beszámoló elfogadásáról
3136
34/2007. (IV. 19.) OGY h.
A Hungária Televízió Közalapítvány működésének 2005. január 1-jétől 2005. december 31-ig terjedő időszakáról szóló beszámoló elfogadásáról
3136
23/2007. (IV. 19.) AB h.
Az Alkotmánybíróság határozata
3136
24/2007. (IV. 19.) AB h.
Az Alkotmánybíróság határozata
3143
13/2007. (IV. 19.) KüM h.
A Magyar Köztársaság és a Szlovén Köztársaság között a bűnüldöző szervek határokon átnyúló együttműködéséről szóló, Brdoban, 2006. október 25-én aláírt Megállapodás kihirdetéséről szóló 2006. évi CVIII. törvény 2–3. §-a hatálybalépéséről
3146
 
A Fidesz – Magyar Polgári Szövetség 2006. évi pénzügyi beszámolója
3146
 
Helyesbítés
3147

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2023.05.29.