A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8371016. látogatója

Budapest

2007. április 17.,

kedd


 

48. szám


 

Ára: 2667,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
72/2007. (IV. 17.) Korm. r.
A környezetvédelmi és vízügyi hatósági eljárás során felmerülő egyéb eljárási költségekről
2996
73/2007. (IV. 17.) Korm. r.
Az átállási költségek meghatározásának éskezelésénekrészletes szabályairól szóló 183/2002.(VIII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
3002
74/2007. (IV. 17.) Korm. r.
A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok költségvetésetervezésének, pénzellátásának, előirányzat-felhasználásának, kincstári gazdálkodásának és nyilvántartásának egyes szabályairól szóló 32/2004. (III. 2.) Korm. rendelet módosításáról
3004
75/2007. (IV. 17.) Korm. r.
Az Állami Foglalkoztatási Szolgálatról szóló 291/2006.(XII.23.) Korm. rendelet módosításáról
3005
18/2007. (IV. 17.) EüM r.
Az egészségügyi szakképesítéssel rendelkező személyek alap- és működési nyilvántartásáról, valamint a működési nyilvántartásban nem szereplő személyek tevékenységének engedélyezéséről
3006
19/2007. (IV. 17.) EüM r.
A klinikai sugárfizikus egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítés megszerzéséről
3014
23/2007. (IV. 17.) FVM r.
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól
3017
24/2007. (IV. 17.) FVM r.
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások esetében a kedvezőtlen adottságú területek ésazazokhoz tartozó települések megállapításáról
3033
25/2007. (IV. 17.) FVM r.
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból akedvezőtlen adottságú területeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatások részletes szabályairól
3034
26/2007. (IV. 17.) FVM r.
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból önálló, építéssel nem járó gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről
3037
27/2007. (IV. 17.) FVM r.
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről
3048
47/2007. (IV. 17.) GKM r.
A hazai közutakon használható elektronikus útdíjszedő rendszerekről
3111
 
A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye
3112
 
Helyesbítés
3113

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.27.