A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8314602. látogatója

Budapest

2007. április 4.,

szerda


 

42. szám


 

Ára: 1533,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2007: XXIII. tv.
A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény módosításáról
2706
2007: XXIV. tv.
Egyes iparjogvédelmi törvények módosításáról
2709
66/2007. (IV. 4.) Korm. r.
A közúti szállítást végző egyes járművek személyzete vezetési és pihenőidejének ellenőrzéséről
2717
17/2007. (IV. 4.) EüM–FVM e. r.
A növényekben, a növényi termékekben és a felületükön megengedhető növényvédőszer-maradék mértékéről szóló 5/2002. (II. 22.) EüM–FVM együttes rendelet módosításáról
2724
40/2007. (IV. 4.) GKM r.
A bérelt járművekkel végzett közúti áruszállítás külön feltételeiről szóló 4/2000. (II. 16.) KHVM rendelet módosításáról
2742
41/2007. (IV. 4.) GKM r.
A közúti közlekedéssel kapcsolatos egyes bírságok kivetésének részletes szabályairól és a bírságok felhasználásának rendjéről szóló 45/2005. (VI. 23.) GKM rendelet módosításáról
2742
42/2007. (IV. 4.) GKM r.
A közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló, 1985. december 20-i 3821/85/EGK tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló 124/2005. (XII. 29.) GKM rendelet módosításáról
2746
43/2007. (IV. 4.) GKM r.
A közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok alapján végzett közlekedési hatósági ellenőrzés részletes szabályairól
2748
44/2007. (IV. 4.) GKM r.
A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV.12.) KöHÉM rendelet módosításáról
2754
45/2007. (IV. 4.) GKM r.
A közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról
2754
46/2007. (IV. 4.) GKM r.
A közúthálózat finanszírozási célokat szolgáló egyes fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának szabályozásáról, valamint az országos közúthálózattal összefüggő feladatok ellátásáról
2759
 
A Magyar Nemzeti Bank közleménye a Magyar Nemzeti Bank hivatalos deviza árfolyamlapján nem szereplő külföldi pénznemek euróra átszámított árfolyamairól
2764
 
A Szabadságharcosokért Közalapítvány 2006. évi közhasznúsági jelentése
2766
 
Az Országos Horvát Önkormányzat 2007. évi költségvetése
2769

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2023.06.10.